Pred pár dňami vybrala Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko za vtáka roka 2023 murárika červenokrídleho. Na Slovensku patrí medzi kriticky ohrozené druhy a nikto o ňom nevie viac ako Miroslav Saniga, vedecký pracovník SAV, ktorý žije v Liptovských Revúcach.

Keď ako sedemročný zbadal sivého vtáčika s červenými krídla, ktorý sa šplhal ako mucha po múre domu, o ničom inom už nesníval a nerozprával. Murárik je podľa neho ako akrobat. Má silné nohy a dlhé ostré pazúry.

Pritelí aj sova

„Ako jediný spomedzi našich vtáčích druhov šplhá po skalných stenách zvláštnym skackavým spôsobom. Je to jediný vták v strednej Európe, ktorý ani počas zimy nežerie semienka, ale musí prežiť na živočíšnej potrave,“ vysvetľuje známy vedec. Pri svojom dome vybudoval miesto, ktorému nikto nepovie inak ako Rozprávková vtáčia záhrada.

Rozprávková vtáčia záhrada.
Zdroj: JÁN DZÚR

Je v nej šesťdesiat veľkých samorastových kŕmidiel a vyše dvesto vtáčích búdok, ku ktorým je voľný vstup. "Na mojom dvore spáva aj dvesto vtáčikov: sýkorky, pinky, strnádky, zelienky, čížiky. A občas priletí divý holub, alebo sova,“ opisuje Miroslav Saniga. Ak sa ho ale opýtate na najobľúbenejšieho vtáčika, bez zaváhania odpovie, murárik červenokrídly.