Symbol jin a jang je všetkým dôverne známy. Biela jinová farba predstavuje ženskú energiu a čierna jangová mužský aspekt. Neznamená to však, že ak máte prevahu jangovej, ste mužatka.

Jangový mužský princíp predstavuje aktivitu, jinový ženský zas pasivitu. A presne takto môžeme rozdeliť aj anjelov. Zlatí sú s mužskou prevahou, strieborní zas so ženskou. A na čo je to dobré?

Zlatí a strieborní anjeli sú ako jin a jang: Objavte ich symboliku

Tak ako jin a jang, aj vy máte byť celkom. Nemáte byť len polovicou. Mužský zlatý aspekt ovláda ľavú polovicu mozgu, ktorá produkuje logické a analytické myslenie. Ak však používate len túto časť izolovane, nikdy nebude výsledok uspokojivý, dokonalý.

Ženský, teda strieborný aspekt osobnosti ovláda zas pravú polovicu mozgu, čo je vaša pasívna stránka, teda city a hlboké intuitívne myšlienky.

Až keď prepojíte tieto dva princípy, alebo teda obe polovice mozgu, budete jednať správne a budete smerovať ku konaniu vyššieho princípu. A práve pri tom vám môžu pomôcť anjeli

Zlatí anjeli

Zlatí strážcovia vám pomáhajú v situáciách, kedy musíte urobiť nejaké rozhodnutie fyzickej, alebo hmotnej povahy. Prichádzajú, aby vám pomohli v rovnováhe urobiť premyslené rozhodnutia a následne prikročiť k činom.

Strieborní anjeli

Títo strážcovia zas stoja pri vás, ak robíte emocionálne či intuitívne rozhodnutie. Ich strieborná energia vám pomáha pozrieť sa na situáciu s odstupom, akoby ste na seba pozerali cez tretiu osobu, a vedeli sa tak rozhodnúť správne, a nie subjektívne.

Anjeli dokážu byť v rovnakom čase na mnohých miestach, preto ak cítite, že by ste ich práve potrebovali při sebe, v duchu ich zavolajte. Farby ako strieborná a zlatá vám pomôžu najmä na ujasnenie si situácie, či sa rozhodujete vo veciach hmotných, racionálnych, alebo skôr citových.

Je teda jasné, že ak chcete nájsť svoju životnú lásku, tak si privolávajte anjelov strieborných.