Radí Blanka Hatalová, odborníčka na životné poistenie

Uvažujete o životnom poistení pre seba alebo pre svoje dieťa? Vyberte si spoľahlivú inštitúciu. Pýtajte sa na výšku poplatkov a nezamlčujte informácie o zdravotnom stave.

Pre koho áno, pre koho nie

Životnú poistku ocenia hlavne mladší ľudia, pretože je výhodnejšie uzavrieť poistku na dlhšie časové obdobie a zisťuje sa pri tom aj zdravotný stav klienta. Mladí ľudia sú spravidla v najlepšej fyzickej kondícii a vtedy je poistka najvýhodnejšia z hľadiska platenia pravidelného poistného aj vyplatenej sumy na konci poistenia. Poistenie je dostupné od narodenia až po dôchodkový vek.

Poistku by ste nemali uzatvárať, keď ste sa ocitli vo finančných ťažkostiach. Vzniká tak predpoklad, že nebudete schopní platiť poistné počas celého obdobia trvania poistenia. Keby ste sa totiž rozhodli odkúpiť poistné v prvých rokoch trvania poistenia, dostali by ste späť výrazne nižšiu sumu, ako ste zaplatili na poistnom za toto obdobie.

Tip Glancu: Ak máte vyšší vek, zvažujte skôr poistenie pre prípad dožitia, pri ktorom sa neskúma zdravotný stav poisteného.

Najprv overte, potom podpíšte

Pred uzavretím poistnej zmluvy si zistite, či poisťovacia spoločnosť má za sebou silného medzinárodného partnera alebo je členom stabilnej nadnárodnej spoločnosti. Je to záruka, že v prípade akejkoľvek poistnej udalosti poisťovňa nebude hľadať zámienky, prečo poistné nevyplatiť. Vyhnite sa menším, neznámym poisťovniam, ktoré ponúkajú poistenia za podozrivo nízke ceny. Väčšinou je tam len slabá ochrana a v prípade škody poistné plnenie nevyplatia.

Aspoň zbežne si pozrite výročnú správu, ktorú každá poisťovňa musí mať zverejnenú na svojej internetovej stránke. Dozviete sa tam aj jej hospodárske výsledky. Overte si dostupnosť poisťovne, to znamená počet a rozmiestnenie obchodných miest či pobočiek, aby ste v prípade potreby nemuseli precestovať desiatky kilometrov. Dajte si poradiť od známych, aké majú oni skúsenosti s danou poisťovňou.

Všímajte si prístup obchodníka. Dôležité je, aby vás podrobne oboznámil s produktom, upozornil na všetky výhody aj riziká a posúdil vhodnosť produktu pre vás. Mal by vám ponúknuť na výber viac možností.

Koľko zaplatíte?

Výšku poistnej sumy, čiže krytia, si nastavte podľa svojich finančných možností. Čím je poistná suma vyššia, tým je vyššie aj poistné, ktoré budete pravidelne odvádzať na účet poisťovne. Zároveň však platí, že suma, ktorú poisťovňa vyplatí v prípade vášho úmrtia alebo napríklad straty zamestnania (ak máte také pripoistenie), by mala byť minimálne vo výške vášho ročného príjmu po odpočítaní všetkých záväzkov (hypotéka, úvery, výdavky na bývanie, energie…).

Pýtajte sa

Zaujímajte sa o všetko, čo sa týka zmluvy. Hlavne si ju dôkladne prečítajte – aj tie malé písmenká vo všeobecných poistných podmienkach. Keď niečomu nerozumiete, pýtajte sa.

Obchodníkovi by ste mali položiť nasledujúce otázky:

  • Čo konkrétne zahŕňa dané poistenie – úmrtie, dožitie alebo oboje?
  • Aké je garantované plnenie, respektíve koľko určite dostanete?
  • Čo je kryté v pripoisteniach? Aké sú výšky plnení a za čo poisťovňa plní?
  • Kedy poisťovňa neplní?
  • Aké sú administratívne poplatky?

Najčastejšie chyby

  • Klient často nevie, či má uzatvorené kapitálové alebo investičné poistenie. Kapitálové – zahŕňa poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. Poistnú čiastku si volí klient, pričom v zmluve je stanovená jej garantovaná hodnota, ktorú určite dostane. Investičné – poisťovňa na žiadosť klienta investuje zdroje, ktoré jej zveril, pričom sa zaviazal znášať aj riziko straty.
  • Klient s úmyslom znížiť poistné neodpovie pravdivo pri vypisovaní zdravotného dotazníka. Keď to poisťovňa zistí, napríklad pri poistnej udalosti, môže odstúpiť od zmluvy a nevyplatí plnenie.
  • Klient neoznámi poisťovni zmenu, napríklad adresy, mena, povolania, prípadne voľnočasových aktivít. Napríklad záľuba v adrenalínových športoch výrazne ovplyvňuje výšku poistného. Pri neoznámení zmeny môže poisťovňa znížiť sumu poistného plnenia.

Rada Glancu: Nerušte existujúcu zmluvu! Keď vám obchodník povie, že má pre vás výhodnejšie poistenie, a preto by ste mali zrušiť svoju súčasnú poistku, nerobte to. Časom sa môže vyskytnúť lepšia ponuka, ale ak svoju poistku zrušíte, budete mať nárok iba na jej odkupnú hodnotu, ktorá zriedka prevyšuje vloženú sumu. Ak ste sa napriek tomu rozhodli zrušiť poistnú zmluvu, porovnajte si všetky plusy a mínusy novej a starej zmluvy.