Pri potulkách východným Slovenskom môžete natrafiť na nezvyčajné križovatky prírody a umenia. Majú byť nielen ozvláštnením krajiny, ale pripomenúť nám aj rešpekt k nej. „Umelecké diela sú našou pozvánkou na vycestovanie do piatich zaujímavých lokalít v Košickom kraji, ktoré sa vďaka takejto nezvyčajnej kultúrnej intervencii stávajú odteraz ešte výnimočnejšími. Verím, že diela zarezonujú aj v celoslovenskom meradle a návštevníci si k nim nájdu cestu nielen v rámci letných výletov, ale i dlhších dovoleniek,“ pozýva na návštevu výkonná riaditeľka organizácie Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. „Nezáleží na tom, či si cestu na naše Miesta X cielene naplánujete, alebo sa na nich ocitnete náhodou. Určite vás oslovia nečakaným, ale zároveň citlivým stretom prírodného a ľudského živlu,“ dodáva.

Figová jama - Iliašovce

Východoslovenský región oživili diela pod holým nebom.
Zdroj: Košice Región Turizmus

Autori Matej Gavula a Martin Piaček osadili do areálu Letohrádku Sans Souci, po slovensky „bez starostí“, v Iliašovciach Figovú jamu – dielo, ktoré pozýva k úvahám o environmentálnych výzvach, ktorým čelíme. Použitá odroda figovníka je zasadená do priehlbiny, ktorá rastline vytvára potrebnú ochranu a mikroklímu. „Podľa záznamov vieme, že sa tu nachádzali aj klietky s exotickými vtákmi, bola tu baroková záhrada aj knižnica. Gróf Csáky tu za svojho života vytvoril formát barokového rekreačného areálu,“ povedal Martin Piaček. „Naša Figová jama je plytkého tvaru, slúži nielen na akumuláciu vlhkosti dažďa, ale aj tepla pre rastlinu, zároveň by mala poskytovať rastline nejaký typ závetria,“ dodal.

Figová jama neďaleko kostolíka v Iliašovciach.
Zdroj: Košice Región Turizmus

Matej Gavula doplnil: „Je to obydlie pre rastlinu, ktorá prichádza z juhu a snažíme sa jej prostredníctvom kameňov a tvaru jamy vytvoriť také podmienky, aby sa tu udržala, aby to bola nejaká referencia k minulosti šľachty, ktorá sa sem snažila prinášať impulzy zvonku, ukazovať ľuďom aj iné horizonty.“

VIAC FOTOGRAFIÍ VO FOTOGALÉRII.