Štítnik je dedina neďaleko Rožňavy, ktorá v 15. storočí patrila k najbohatším uhorským zemepanským mestečkám. V jej okolí sa stovky rokov ťažila a spracovávala železná ruda a meď, traduje sa, že tam objavili zlaté žily. V údolí Rožňavského krasu preto vyrástol vodný hrad aj dva kostoly, remeselníci tam prvý raz v strednej Európe použili pri výrobe železa vodnú energiu. Dnes to všetko akoby odvial čas.

Obec leží na turisticky obľúbenej Gotickej aj Železnej ceste, ale mimo hlavných ťahov na periférii Slovenska. Až sa vám zdá, že najväčšie lákadlo, majestátny evanjelický kostol s toskánskymi freskami, ktorý je národná kultúrna pamiatka, sem svojimi rozmermi nezapadá! „Kostol na mieste staršieho, pravdepodobne románskeho chrámu začali v prvej tretine štrnásteho storočia stavať Četnekyovci. Bolo to v časoch, keď celý Gemer prosperoval z baníctva a oni sa chceli vyrovnať rodovému kostolu svojich príbuzných Bebekovcov v neďalekom Plešivci,“ pripomína sprievodca Adam Molnár.

Monumentálne kresby toskánskych majstrov nemajú na Slovensku páru.
Monumentálne kresby toskánskych majstrov nemajú na Slovensku páru.
Zdroj: Picasa