Ľudia sa často utiekajú k liečiteľom, z ktorých mnohí sľubujú zázraky na počkanie. Čo si

Myslíte si, že rozličné alternatívne prístupy v medicíne prispievajú k pokroku v tejto oblasti?

- Myslím si, že pôsobia presne opačne a v modernej medicíne, ktorú budujeme od začiatku novoveku, narobia viac škody, ako úžitku. Moderná medicína je postavená na postupných racionálnych krokoch, ktoré robíme a prehodnocujeme na základe pozorovaní mnohých mužov a žien, ktorí sa svojmu remeslu venujú celý život.

Zástancovia alternatívnej medicíny nás neustále presviedčajú o tom, že ich prístup je dobrý a prináša výborné výsledky. Ako možno toto hodnotiť z vášho pohľadu?

- Problém je, že nás neustále presviedčajú a nedokážu priniesť žiadne dôkazy v zmysle moderného vedeckého pohľadu na Svet.

Spomínate moderný vedecký pohľad na Svet. Čo to znamená?

- Náš Svet je nie len zložitejší, ako si myslíme, ale je zložitejší, ako sme schopní si myslieť. Na to, aby sme sa dokázali orientovať v tomto zložitom svete, vytvárame si modely, ktoré nám umožňujú postupovať vpred v chápaní Sveta. Tak je to aj v medicíne, kde si krok za krokom vytvárame model fungovania ľudského tela a tento model overujeme na základe mnohoročných pozorovaní.

To však hovoria aj zástancovia alternatívnej medicíny, že vychádzajú z tisícročných skúseností našich predkov. Nie je aj toto istý pokrok vychádzajúci z tisícročných skúseností?

- Zástancovia alternatívnej medicíny o tom hovoria, ale nie sú schopní priniesť jediný dôkaz, že ich tvrdenia sú správne. Je možné, že o ich tvrdeniach sa dá s úspechom pochybovať. Tu je potrebné doplniť, že aj výskumníci novoveku sa za tie roky veľakrát mýlili a až po mnohých rokoch sa ukázalo že niečo je vlastne inak ako sme si mysleli. Dôležité je, že sme si dokázali priznať omyl a opraviť naše poznanie. Tento prístup u zástancov alternatívnej medicíny nepozorujem.

Často sa hovorí o prenose liečivej energie na diaľku. Je niečo také možné?

- Nuž, že dnes je všetko možné, a energiu prenášať na diaľku vieme už dávno. Každý mobilný telefón to dokáže a keď je informácia, ktorú prenáša pozitívna, môže mať aj liečivé účinky. Na druhej strane, elektromagnetické vlnenie, ktoré sa na tento prenos používa, má skôr negatívne účinky z pohľadu zdravia. V súčasnosti som veľmi skeptický, čo sa týka existencie doteraz neobjaveného žiarenia, prípadne vĺn, ktorých účinky by sme nepozorovali v laboratóriu ale napriek tomu majú priaznivý vplyv na naše zdravie.

Napriek vašej skepse k alternatívnej medicíne, máte nejakú radu pre tých, ktorí sa nechcú prejedať modernými liekmi, ktoré dnes produkujú laboratória, ako na bežiacom páse?

- Moja rada je veľmi jednoduchá – prestaňte sa prejedať, začnite športovať a venujte sa nie len svojmu telu ale aj svojej rodine a priateľom. V práci sa naučte oddeľovať dôležité od nedôležitého a dôverujte skutočným lekárom a nie rozličným alternatívnym liečiteľom.

Je nejaká oblasť, kde môže alternatívna medicína pomôcť?

- Určite, poskytovatelia alternatívnej medicíny môžu poskytnúť ľuďom niečo, čo súčasná stále viac technologická medicína, založená na moderných prístupoch, pacientom nedokáže poskytnúť. To je pokoj, dotyk a pocit, že niekto si ma vypočuje. To je priestor, kde nedosahuje naše poznanie a alternatívna medicína urobí zázrak.