Obyvatelia nášho juhu začali pod jej vplyvom pestovať melóny, marhule, jedlé gaštany aj rozmarín. Uhorské dámy nosili hodvábne alebo jemné bavlnené šatky, niektoré vzory vyšívané retiazkovým stehom vo Zvolene sú tiež z čias tureckej nadvlády. Slovná zásoba slovenčiny obsahuje viac ako sto slov tureckého pôvodu, množstvo našich priezvisk má turecký základ.

Vartovka nad Krupinou. Povesť hovorí, že pri nej pochovali tureckého pašu, ktorý tu zahynul pri neúspešnom obliehaní mesta.
Vartovka nad Krupinou. Povesť hovorí, že pri nej pochovali tureckého pašu, ktorý tu zahynul pri neúspešnom obliehaní mesta.
Zdroj: JÁN DZÚR

Divín

Aby sa armáda dobyvateľov nedostala k zlatu a striebru v bohatých banských mestách na strednom Slovensku, vyrástla voči nim unikátna reťaz pohraničných pevností. Siahala od Zemplína cez Gemer až po Veľký Krtíš, v jej strede a najsevernejšie na území Slovenska, stál hrad Divín. Napriek odporu Turci hrad v roku 1575 dobyli a hlavy tristo obrancov nastrkali na svoje kopije...