Dve kostolné veže, ktoré vedno s biskupským palácom trčia spoza vysokých hradieb mestečka Spišská Kapitula, sú presne tridsať rokov pamiatkou UNESCO. Biskupská katedrála sv. Martina, ktorá spoza múrov vykúka, začala rásť koncom dvanásteho storočia a súvisela so založením Spišského prepošstva a s príchodom nemeckých kolonistov do tejto časti Slovenska. Netrvalo dlho a pod Spišským hradom vyrástlo mestečko, kde bol kostol, notár, škola a čoskoro aj domy cirkevných hodnostárov.

Hlavnú cestu v Spišskej Kapitule dnes z oboch strán lemujú kanónie, domy kňazov, ktorí pomáhali biskupovi pri správe diecézy. Vpredu je obytná časť, za ňou chalupa pre čeľaď, na konci dvora sýpky a stodoly. Na začiatku 19. storočia tu vznikol kňazský seminár a najstarší učiteľský ústav v Uhorsku.