Univerzite Komenského patrí v rebríčku Round University Ranking (RUR)  404. miesto na svete. V oblasti vzdelávania sa umiestnila na 165. mieste na svete. V posledných deviatich rokoch sa Univerzita Komenského pravidelne umiestňuje v TOP 500 tohto rebríčka.

"Univerzita Komenského je najlepšie hodnotená v indikátore „vzdelávanie“, kde jej patrí 165. miesto, a teda patrí do zlatej ligy, čiže druhej stovky. Hodnotí sa tu pomer počtu učiteľov a študentov, pomer počtu učiteľov a udelených bakalárskych titulov, resp. doktorátov, pomer počtu doktorátov a bakalárskych titulov, ako aj reputácia školy.

Okrem vzdelávania (40 % váha) sa hodnotia výskum (40 % váha), medzinárodná diverzita (10 %) a finančná udržateľnosť (10 %). Rebríček hodnotí 1150 vedúcich univerzít z 85 krajín sveta od roku 2010. (Viac o metodológii.)," oznámila Lenka Miller , hovorkyňa UK.

Univerzita Komenského podľa nej v celkovom rebríčku predbehla Masarykovu univerzitu v Brne aj  Palackého univerzitu v Olomouci. Z českých univerzít sa vyššie umiestnila len Karlova univerzita v Prahe. 

Pokračovanie na nasledujúcej strane.