Žigmund Luxemburský (1368 – 1437), muž s povesťou zvrhlíka, bol nielen cisárom Svätej rímskej ríše, ale pol storočia aj českým a uhorským kráľom. Rád chodil na stredné Slovensko, kamenný hrad vo Vígľaši pod Poľanou si kvôli tomu dokonca prestaval na poľovnícky zámok.

Na začiatku pätnásteho storočia v ňom založil Rád draka, spolok, v ktorom sa dva tucty urodzených mužov zo strednej Európy, Dánska, Talianska, Nemecka aj Balkánu, zaviazali brániť kresťanské hodnoty Uhorska pred Turkami, husitami i samotným diablom!

Nielen odvahou sa ale Žigmund Luxemburský zapísal do histórie Slovenska. Riadil sa heslom, že jediným dobrým nápojom je víno, jediným dobrým pokrmom mäso a jedinou radosťou žena. Neostával iba pri slovách. Rád sa dobre najedol, miloval víno a v každej krajine, do ktorej zavítal, údajne zašiel do nevestinca.

Nebolo tomu inak ani v dnešnej Bratislave, dávnom Prešporku. Žigmund Luxemburský sa v ňom zdržal niekoľkokrát.  A práve tam v máji roku 1410 podľa dobových správ správcovi nevestinca nariadil, aby sa postaral o zábavu pre jeho vojakov.