Vodovod zachytával vodu v prameňoch v Nízkych Tatrách a viedol ju jarkami, žľabmi a korytami do dediny. S bočnými prípojkami meral dokopy až štyridsaťdva kilometrov. O náhon sa staral muž, ktorému hovorili rinnmeister. Mal nielen svojho tovariša, ale aj pomocníkov, žliabkarov, ktorí dbali o čistotu žľabov. Na zimu ich zakrývali drevenými krytmi a zasypávali lístím, aby voda vo vodovode nezamrzla.