Rukami si zakryte uši. Ochránite si tak sluch pred tlakovými účinkami blesku. Pokrčte sa v kolenách, aby ste boli čo najbližšie k zemi. Za žiadnych okolností si však neľahnite na zem. Stojte na špičkách, aby ste minimalizovali plochu, akou sa dotýkate zeme.

Päty spojte k sebe tak, aby sa navzájom dotýkali. Tým zabezpečíte, že v prípade blízkeho úderu blesku prúd šíriaci sa po povrchu zeme potečie iba cez vaše chodidlá a nie cez nohy a celé vaše telo.

FOTOGRAFIU NÁJDETE VO FOTOGALÉRII.