Historické námestie v Banskej Bystrici patrí k najkrajším v strednej Európe. V stredovekých mestských vilách, ktoré ho obklopujú, sú dnes najmä kaviarne, cukrárne a obchody, výnimkou je len Thurzov dom, kde je Stredoslovenské múzeum. Práve v ňom po troch rokoch príprav otvorili novú expozíciu, ktorá sa volá Tranzithistory. Viac ako dvetisíc zbierkových predmetov, dobových dokumentov, či interaktívnych hračiek zaberá jedenásť vynovených miestností. Spoznáte v nich históriu mesta, ktoré kedysi objavili aj najbohatší obchodníci na zemi.

„Rudy s vysokým obsahom zlata, striebra a medi našli prospektori v okolí Banskej Bystrice už v neskorej dobe kamennej. Ale až keď v roku 1255 uhorský kráľ Belo IV. udelil osade Bystrica pri hrade Ľupča mestské výsady, smeli mešťania využívať aj bohaté náleziská drahých kovov,“ vysvetľuje Dana Kurtíková zo Stredoslovenského múzea. O dve a pol storočia už bola Banská Bystrica najvyspelejším ťažobným, výrobným a obchodným centrom Európy a patrila medzi najlukratívnejšie centrá vtedajšieho sveta.