Baziliku svätého Štefana na Hradnom vrchu, ktorá sa rozprestiera nad Dunajom, založil prvý uhorský kráľ Štefan I. Dnes leží v Maďarsku a je sídlom ostrihomského biskupa, hlavy miestnej katolíckej cirkvi. Obrovitá zelená kupola, ktorá pripomína Chrám svätého Petra vo Vatikáne, priťahuje pozornosť už z diaľky. Menej známe sú podzemné krypty pod ňou aj kaplnka z červeného mramoru, ktorá je o tristo rokov staršia ako kostol samotný.

Unikátny výhľad – za dobrého počasia odtiaľto uvidíte nielen susedné Štúrovo, ale aj Vysoké Tatry - zažijete z kupoly, no obrovitosť kostola si uvedomíte až v kaviarničke pod ňou, prípadne pri niektorej z brán do baziliky. Hneď vedľa nej je námestie, kde stojí niekdajší Kráľovský palác s Hradným múzeum. V podhradí je zasa Kresťanské múzeum aj Múzeum Dunaja. K atraktivite maďarského Vatikánu prispievajú na začiatku jari pláže na brehu Dunaja, termálne kúpele či pekne upravené parky.