Väčšina poisťovní umožňuje vybaviť si potrebné náležitosti aj bez toho, aby ste museli osobne navštíviť pobočku. Je to pohodlnejšie a rýchlejšie. Výhodou online poistenia je okamžitá platnosť poistky ešte v ten deň.

Pre každý prípad

Aj keď sa ponuka jednotlivých poisťovní v detailoch líši, do základného cestovného poistenia spravidla spadá poistenie liečebných nákladov v zahraničí vrátane asistenčnej služby. Hradia sa z neho náklady spojené s liečbou a ošetrením nad rámec zákonného zdravotného poistenia. Toto poistenie kryje aj neodkladnú liečbu náhlych ochorení, napríklad pri bolestiach zubov. Súčasťou cestovného poistenia môže byť aj úrazové poistenie, poistenie batožiny i zodpovednosti za škody. Uzatvoriť online cestovné poistenie zvládnete ľavou zadnou.

Formulár na webe

Elektronický formulár vás vedie krok za krokom a všetko vám zaberie len pár minút. Vyplníte meno, priezvisko, rodné číslo a adresu, dátum začiatku poistenia a počet dní pobytu v zahraničí. V ďalšom kroku uvediete cieľovú destináciu, účel cesty (turistika, šport, práca, štúdium), typ poistenia (individuálne, rodinné, krátkodobé, ročné), počet osôb, typy poistného krytia, prípadne ďalšie údaje potrebné pre výpočet poistných sadzieb.

Po odoslaní žiadosti dostanete všetky potrebné informácie. Uhradíte príslušnú čiastku a poistenie je uzatvorené. Nemusíte sa obávať, že nemáte v rukách žiadnu perom podpísanú zmluvu. Dokumenty, ktoré vám doručia do e-mailovej schránky, nahrádzajú fyzickú poistnú zmluvu v plnom rozsahu.

Esemesku zvládne každý

Cestovné poistenie môžete uzavrieť aj prostredníctvom SMS. Odošlete prázdnu správu na uvedené číslo a postup poistenia dostanete priamo do mobilu. Za odchádzajúce ani prichádzajúce správy neplatíte. Týmto spôsobom si môžete poistiť zvlášť liečebné náklady a základné asistenčné služby na pobyt v zahraničí, alebo liečebné náklady v kombinácii s poistením úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a s doplnkovými asistenčnými službami.

Aplikácia do smartfónu

Ak vlastníte smartfón, môžete dokonca využiť špeciálnu aplikáciu, ktorú si zdarma stiahnete cez Android Store, alebo si z obrazovky naskenujete QR kód a aplikácia sa automaticky nainštaluje. Cez ňu si môžete nielen uzatvoriť poistenie, ale aj nahlásiť a zdokumentovať poistnú udalosť a odoslať hlásenie priamo do poisťovne.

V aplikácii nájdete všetky dôležité informácie, čo máte robiť v prípade poistnej udalosti, ako aj kontakty na poisťovňu, zmluvných partnerov a asistenčné služby. Cez smartfón môžete online sledovať aj stav riešenia nahlásenej poistnej udalosti. Čítačka QR kódov vám pomôže preniesť zo zmluvy o cestovnom poistení údaje o poistených osobách priamo do aplikácie. Bonusom je virtuálna karta asistenčnej služby, ktorá plnohodnotne nahrádza jej papierovú formu.

Kam kliknúť?

Allianz – Slovenská poisťovňa

https://online.allianzsp.sk/cestovne-poistenie/informacie

Online poistenie: webový formulár, SMS, aplikácia pre smartfón

Pripoistenie: batožina (vyšší limit), náklady na záchrannú činnosť, rizikové a stornovacie poplatky

AXA Assistance

http://www.axa-assistance.sk/Ponuka-pre-verejnost/Cestovne-poistenie.aspx

Online poistenie: webový formulár

Pripoistenie: asistenčné služby, predčasný návrat, meškanie batožiny, meškanie a zrušenie letu, nevyužitá dovolenka, právna asistencia

Európska cestovná poisťovňa

https://www.europska.sk/online-poistenie

Online poistenie: webový formulár

Pripoistenie: batožina, storno zájazdu

Kooperativa poisťovňa

https://webcalc.koop.sk/cponline/(S(4ld03o45xs3zmh451y035wvc))/TIOnline.aspx

Online poistenie: webový formulár

Pripoistenie: batožina, trvalé následky úrazu, smrť následkom úrazu, zodpovednosť za škodu

Union poisťovňa

https://www.union.sk/cestovne-poistenie-online

Online poistenie: webový formulár

Pripoistenie: asistenčné služby, predčasný návrat, meškanie batožiny, meškanie a zrušenie letu, nevyužitá dovolenka, právna asistencia

Wüstenrot poisťovňa

http://www.wuestenrot.sk/index.php?idpg=17

Online poistenie: webový formulár, SMS

Pripoistenie: technická pomoc (pri ceste autom), storno zájazdu