Princezná dostala do daru silnú intuíciu, láskavosť a družnosť. Postupne sa bude u nej vyvíjať silná potreba blízkeho človeka, len veľmi ťažko dokáže byť sama. Všetko, čo bude robiť, urobí s vášňou a nikdy nebude nič robiť len pre seba. Karmicky je silno napojená na rodičov, oboch bude zbožňovať. Bude mimoriadne silnou a húževnatou ale i pragmatickou osobnosťou, schopnou dosiahnuť čokoľvek na čo si pomyslí. Aj iným dokáže poskytovať istotu a morálnu podporu.

Veľmi rýchlo nadobudne vodcovské a organizačné schopnosti so zmyslom pre detail, humor jej tiež nebude cudzí. Ak však niekto naruší jej rovnováhu, ľahšie skĺzne k podráždenosti a náladovosti. Skleslosť sa objaví vždy, ak bude cítiť negativitu či nervozitu z jej blízkych alebo z ľudí, na ktorých jej záleží. Rodičov pri výchove dokáže aj potrápiť, jej chcenie bude pomerne silné. Ak jej čosi odmietnu, tak ako iné deti, poriadne sa dokáže nazlostiť, a dá to svojmu okoliu patrične najavo. Viac ako iné deti bude potrebovať náklonnosť, lásku a uznanie. Odvďačí sa potom silnou zodpovednosťou za svoju rodinu i širšie okolie. Jej vnútorná i vonkajšia psychika sú vzácne v rovnováhe, všetky prekážky života hravo zvládne a plne dokáže uplatniť svoj nesmierne tvorivý potenciál. Bude mať aj silný zmysel pre rodinu.

Jej osud naznačuje, že najskôr sa bude snažiť pochopiť problémy života, dokáže dokonale sa vcítiť do iných. Neskôr bude hľadať samú seba, prejaví sa ako nezávislá, originálna a asertívna osobnosť. Mimoriadny úspech si na ňu počká v strednom veku. Bude to najúspešnejšie obdobie jej života a hlavnými aspektmi tu bude sláva, úspech, blahobyt, popularita a financie. Skvelé zabezpečenie ju čaká i v starobe za predpokladu, že sa ničím nenechá vyviesť z miery.