Volal sa Jan Adam, narodil sa v 17. storočí vo Viedni, no keďže korene jeho rodu siahali do dediny Questenberg v dnešnom Nemecku, do dejín vošiel ako Jan Adam Questenberg. Jeho predkovia v sedemnástom storočí bojovali proti Turkom, za čo na Morave získali značné majetky. Skôr ako vojvodcovia však pôsobili ako diplomati. Milovali architektúru, prechádzky v záhradách, výtvarné umenie a chrámový spev.

Rodičia Jana Adama preto Jaroměřický zámok nepremenili na pevnosť, ale na honosné barokové sídlo. Lenže dlho sa z neho netešili, pán aj pani Questenbergovci zomreli, keď mal ich syn osem rokov. Siroty sa ujal učený bratranec, ktorý mladíkovi doprial nielen vzdelanie na najprestížnejších školách, ale v čase dospievania aj cestu po európskych kráľovských dvoroch. Jana Adama nadchlo Francúzsko a životom kypiace Versailles. Kúsok z neho sa rozhodol preniesť na Moravu.