Na Európu vtedy útočili Turci a rozhodli sa pevnosť, za hradbami ktorej už vtedy stála mohutná kresťanská katedrála, zničiť. Lenže na čele miestnej posádky stál kapitán Ištván Dobó, rodák z obce Ruská pri Michalovciach, a ten sa ich nezľakol. Legenda hovorí, že obrancovia hradu - vrátane žien - sa pri boji posilňovali hustým červeným vínom. Turci si mysleli, že pijú býčiu krv, pašu Aliho odmietli počúvať a spred bášt Egru odtiahli.

Prvý raz obrancovia nápor Turkov vydržali, druhý už nie.
Prvý raz obrancovia nápor Turkov vydržali, druhý už nie.
Zdroj: JÁN DZÚR

Obrancovia z Popradu

V podzemných katakombách sa dozviete všetko o živote obrancov pevnosti. Uvidíte, ako sa obliekali a čo všetko využívali, aby Turkov zahnali. V Sále hrdinov je do skaly vytesaný menný zoznam ľudí, ktorí na hrade padli, našli sme medzi nimi aj priezviská, aké sú dnes bežné trebárs v okolí Popradu.

Strieľajú z dela

Návštevníkov vodia po hrade sprievodcovia v dobových kostýmoch a občas pritom vystrelia z pušky. Z pevnosti navyše každý deň o 15.22 h vypália z dela. Čas výstrelu pripomína rok, keď hradná posádka odolávala Turkom. Menej sa už hovorí o tom, že Turci sa do Egru vrátili po necelom polstoročí a tentoraz ho dobyli. V meste ostali takmer sto rokov, najnápadnejšou pamiatkou na ich prítomnosť ostávajú kúpele a štyridsať metrov vysoký minaret.

V Egeri stálo za nadvlády Turkov desať minaretov.
V Egeri stálo za nadvlády Turkov desať minaretov.
Zdroj: Vladimír Kampf

Hneď pod hradom je Námestie Ištvána Dobóa, jeho sochu odlial rodák z Kráľovej Lehoty Alojz Štróbl! Kapitán Ištván Dobó odpočíva v krypte v Ruskej...