Baran

Vytvorte si pozitívny vzťah so svojím telom a môžete sa stať neoceniteľným radcom pre ľudí z vášho okolia. Dbajte na to, aby vaše slová a skutky neboli v rozpore. V opačnom prípade stratíte dosť energie pri nekontrolovanom hneve. Naučte sa prijímať kritiku. 
Motto týždňa: „Búrka núti duby hlbšie zapúšťať korene.“

Býk

Nie je celkom jasné, čo by vás mohlo nepríjemne zaskočiť. Musíte byť pripravení na to, že všetko nepôjde podľa vašich plánov. Ak ste nútení konať prísne a radikálne, netlačte na pílu, voľte takt a diplomaciu, inak by to viedlo k opakovaniu celej situácie.
Motto týždňa: „Život je ako cesta. Vieš, kam ideš, ale nevieš, kde skončíš.“

Blíženci

Vo vzťahovej oblasti oplývate láskou a energiou. Zriedkakedy prejavujete takú veľkorysosť, ale teraz je to podmienené vaším pocitom bezpečia a sily. Ak vaša sila preniká do spoločnosti, mali by ste ju nesebecky využiť i v prospech iných.
Motto týždňa: „Dobré zvyky sa ťažko získavajú, ale ľahko sa s nimi žije.“