K vynálezom prispel maliar

Prvé zmienky o modernejších hasiacich strojoch sa objavujú začiatkom sedemnásteho storočia a sú z  Norimbergu. Keďže tieto ešte nemali sacie zariadenia, vodu do nich muži nalievali vedrami, ktorú mašiny vystrekovali.„Na objednávku ich vyrábali kováči, klampiari, zvonári, kotlári či zámočníci. S ohňom si stroje poradili skôr ako človek, ktorý naň vodu vylieval z kýbľa. No boli ťažké, zle sa s nimi manévrovalo a museli stáť blízko plameňov,“ pripomína Igor Lazorík, ktorý má v Krajskom múzeu v Prešove na starosti dejiny hasičstva na Slovensku.

V Prešove nájdete takmer štyridsať exponátov ťažkej dobovej techniky
Zdroj: JÁN DZÚR

K výraznému uľahčeniu  hasenia požiarov prispel maliar Jan van Heyden z Amsterdamu, ktorý v  roku 1673 vyrobil hasičskú hadicu z lodného plátna. Šesťdesiat rokov po vynáleze Holanďana sa prvá protipožiarna striekačka objavila aj na Slovensku. Zostrojil ju vynálezca a konštruktér svetoznámych banských čerpacích zariadení Jozef Karol Hell. Stroj, ktorý odčerpával vodu z baní v Štiavnických vrchoch, si u neho objednala mestská rada v Banskej Štiavnici. Nakoniec ju ale odkúpil banský erár, pretože mestu sa cena za striekačku zdala privysoká.