Je to pohodlné – urobíte klik, klik, tovar hodíte do košíčka v hornej lište a hoci aj na druhý deň si preberiete od kuriéra balík. Uvedomili ste si niekedy, koľko obalového materiálu príde napríklad spolu s pár fľaštičkami kozmetiky? My sme to pre vás vyfotili a verte, že nám bolo pri pohľade na tú horu zbytočného papiera a plastu úzko za planétu.

Neupokojilo nás ani to, že istá časť umelých „vankúšikov“, ktoré vypchali balík, nás presviedčala, že sa rozloží do 12 – 24 mesiacov. Po ďalšie krémiky si kolegyňa zašla radšej do kamenného obchodu. Jediné, čo sa dalo urobiť, bolo aspoň roztriediť tie zbytočnosti do správneho odpadu. Ozaj, viete, že recyklujeme iba 6-8 percent odpadu, ktorý vyprodukujeme? Skúsme si dať tú námahu a kilometre obalových papierov či plastov z obalov našich vianočných prekvapení odhoďme tam, kam treba.

Viac obalového materiálu ako samotného tovaru..
Viac obalového materiálu ako samotného tovaru..
Zdroj: Michal Smrčok

Bublinková fólia

Patrí do žltého kontajnera. Odhadzujú sa doň aj PET fľaše, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie tégliky od jogurtov, obaly zo šampónov či tekutých mydiel, polystyrén, obaly z CD, kozmetiky aj pracích a čistiacich prostriedkov. Vhodiť sem môžete aj hliníkové plechovky od nápojov. Klasická železná plechovka však patrí do obyčajného kontajnera na komunálny odpad.

Sklo

Až sa raz kozmetika minie, sklenené fľaštičky, no umyté (!), môžete vyhodiť do zeleného kontajnera. Nepatrí doň keramika, porcelán, zrkadlá, krištáľové alebo znečistené sklo.

Krabica z kartónu

Patrí do modrého kontajnera na papier. Hádžeme do nich aj lepenky, noviny, časopisy či reklamné letáky. Ale nepatrí sem mokrý, mastný, voskový papier, použité plienky či hygienické potreby. Papier je možné recyklovať iba 5- až 7-krát, preto rolka z toaletného papiera alebo obal z vajíčok sa už recyklovať nedajú, nepatria do modrého kontajnera.

Symbol:

Trojuholník tvorený šípkami znamená, že odpad je recyklovateľný. Čísla a písmená v ňom označujú, o aký druh odpadu ide – dvojčíslo začínajúce sa nulou = plast, štvorkou = kov, dvojkou = papier, sedmičkou = sklo.