Podľa dátumu narodenia sa ľudia prideľovali jednotlivým egyptským bohom a tí boli pre nich charakteristický.

AMON RA (30.1.-1.3.)

Tento boh vzduchu a dychu bol uctievaný aj ako boh plodnosti. Egypťania verili, že ľudia narodení v tomto znamení majú v osude byť šťastní. Oplývajú silou, energiou, zdravím a žijú budúcnosťou. Sú veľmi inteligentní, originálni a ľahko sa učia. Majú veľké ideály a veľké nároky na seba i na okolie. Niekedy môžu byť ich myšlienky a ciele príliš utopické. Keď zistia, že sa mýlili, ťažko sa s tým zmierujú. Potrebujú sebarealizáciu a majú cit pre spravodlivosť.

MUT (2.3.- 3.4.)

Mut, manželka boha Amona, je jednou z najstarších egyptských bohýň. Ľuďom narodeným v tomto období dáva silného a neohrozeného ducha. Sú obdarení osobným čarom, bystrosťou a chápu medziľudské vzťahy. Majú tiež silnú intuíciu a pre okolie sú príťažliví. Bývajú tiež umelecky nadaní, ale pri tvorbe im chýba trpezlivosť. Sú to vnútorne silní ľudia, ktorí dokážu nezištne pomáhať iným. Sú schopní veľkej lásky, ale potrebujú obdiv a uznanie.

ESET (4.4. -6.5.)

Táto najslávnejšia egyptská bohyňa je pokladaná za darkyňu a ochrankyňu života. Preto toto znamenie patrí ľuďom rodinne založeným a verným. Sú tiež všestranne nadaní, majú veľmi trpezlivú povaha, vnútornú silu a vôľu. Sú pomerne prispôsobiví, ale nedajú na rady druhých, na všetko musia prísť sami. V práci sú presní a spoľahliví a v spoločnosti veselí a vtipní.

HORUS (7.5. - 8.6.)

Tento egyptský boh je symbolom boja Svetla proti Temnote, preto ľudia, ktorí sa narodili v jeho znamení, majú vrodenú snahu uplatniť sa a byť stredobodom záujmu. Bývajú vynachádzaví, energickí a obratní. Majú dobrú pamäť, radi komunikujú, sú pracovití, ale často chcú stihnúť viac úloh naraz, čo sa im nemusí podariť. Jednajú spontánne, no chýba im trpezlivosť. Niekedy sa dokážu zamilovať do dvoch ľudí naraz a nevedia sa rozhodnúť.

GEB (9.6. -12.7.)

Tento egyptský boh zeme symbolizuje materstvo, plodnosť a úrodu. Nositelia tohto znamenia sú spoľahliví, svedomití, zdržanliví a rezervovaní. Sú to romantické a skromné duše túžiace po harmonickom živote, no bývajú pesimistickí. Hoci sú veľmi usilovní a pracovití nemali by si vyberať psychicky náročné povolania. V láske majú strach zo sklamania, pritom sú ale ideálnymi a vášnivými partnermi, ak sú och city opätované. Ako rodičia sú veľmi obetaví.

SACHMET (13.7.-14.8.)

Sachmet je strážkyňou pekla a spravodlivosti. Ľudia narodení v jej znamení majú skvelé pozorovacie schopnosti a vyvinutý telepatický zmysel. Charakterizuje ich silná vôľa, vitalita, vytrvalosť, veľkorysosť a tvorivosť. K cieľu si volia najkratšiu cestu. Ich nedostatkom je málo zhovievavosti, majetníckosť a  prílišná autoritatívnosť. Radi ovládajú iných, ale dokážu povedať pravé veci v pravú chvíľu. Sú schopní zdolať všetky prekážky a ísť si za svojim cieľom.

TOTH (15.8.-16.9.)

Toth je egyptský vtáčí boh, ktorý bráni podvodom a klamstvu. Nositelia tohto boha sú veľmi produktívni a ochotní obetovať svoje záujmy, aby mohli plniť zverené úlohy. V ich povahe je zodpovednosť a presnosť, majú bystrý úsudok a cit pre medziľudské vzťahy. Nedokážu byť spontánni, v spoločnosti sú hanbliví a zdržanliví. Takí bývajú aj v láske, no kto im ju opätuje, dočká sa hlbokých a silných citov.

SUTECH (17.9.-20.10.)

Sutech je boh vojny, búrky a púšte, ale sj boh slobody. Ľudia narodení v jeho znamení sú veľmi nároční a stále chcú podávať maximálne výkony. V živote hľadajú duševnú rovnováhu, túžia po harmónii a nechcú nikoho sklamať. Kritika a neúspech sa ich veľmi dotkne a ťažko sa s tým vyrovnávajú. Sutechov hnev sa u týchto ľudí objaví vtedy, keď sa stretnú s nejakou nespravodlivosťou. Narodili sa s pocitom, že majú pomáhať a sú v tom neúnavní.

USIR (21.10-25.11.)

Usir bol boh poľnohospodárstva, ktorý zasvätil ľudstvo do tajov pestovateľstva. Títo ľudia sú inteligentní, bystrí a aktívni. Sú zvedaví, a ak ich niečo zaujíma, vynaložia všetku námahu, aby sa to dozvedeli. Ich snaha po dokonalosti ich núti klásť si vysoké požiadavky na seba i na ostatných. Majú veľké ideály, preto sú aj zdatní v zamestnaní. Zaujímajú sa o záhadné až mystické veci. V láske sú oddaní a vášniví, ale dokážu majstrovsky maskovať svoje pocity.

ANUBIS (26.11-28.12.)

Anubis je boh, ktorému sa prisudzuje umenie balzamovať mŕtvych. Títo ľudia sú odvážni a milujú riziko. Tužia po živote a láske plnej dobrodružstiev a vzrušenia. Tieto životné postoje však často vedú k tomu, že jedinci boha Anubisa často umierajú neprirodzenou smrťou. Milujú totiž svet, v ktorom sa stále niečo deje. Majú nezávislú povahu a ich veľká sila spočíva v optimizme. Neradi sa nechávajú okrádať o čas zbytočnou či nudnou prácou. Ťažko sa podriaďujú.

HATHOR (29.12-29.1.)

Hathor, strážkyňa milencov, patrila k najzložitejším egyptským božstvám. Ochraňovala ženy a deti a bola spájaná so smrťou a znovuzrodením. Ľudia v tomto znamení sú múdri, vytrvalí a aktívni, no majú zložitú povahu plnú rozporov. Zdanlivo sa títo ľudia nedajú vykoľajiť kritikou, ale za ich ľahostajným zjavom sa skrýva hlboké poníženie. Napriek tomu sa dokážu rýchlo spamätať. Sú veľkorysí a tolerantní k chybám druhých a takého potrebujú aj partnera.