Dudinská vyvieračka, ktorá sa svojim zložením podobá na žriedlo v mondénnom francúzskom stredisku Vichy, patrí u nás k najvzácnejším. Vodou z nej sa dokonca liečila aj cisárovná Alžbeta Bavorská, známa ako Sisi!

V Dudinciach sa zdržala krátko, no jej pobyt tu bol udalosťou storočia. Bývala v kaštieli v susedných Hokovciach, kde naberala fyzickú kondíciu a hľadala duševnú vyrovnanosť. Na počesť panovníčky dal gróf Hugo Oberndorf postaviť dodnes stojacu lipovú alej a v Honte vznikol nápoj, ktorý sa volá Cisárska voda.