Stodvadsať miestností – toľko izieb, komnát, jedální a kutíc schováva zámok, v ktorom ešte v minulom storočí žil rod Schwarzenbergovcov. Dnes ním vedú tri turistické okruhy, jeden z nich mieri do psej kuchyne a podzemných chodieb, kde sa dozviete aj pár zaujímavostí o třeboňských katoch.

Návšteva šľachtického sídla sa obvykle končí v zámockom parku, ktorý radia k najliečivejším záhradám Česka. Pred pár rokmi ho nákladne vynovili, dnes oddeľuje historickú časť mesta od jeho periférie.