Kúpiť nehnuteľnosť prostredníctvom úveru vôbec nie je zložité. Na výber je viacero možností: od klasickej hypotéky cez spotrebiteľský úver zabezpečený nehnuteľnosťou (takzvaná americká hypotéka) až po dotovanú hypotéku pre mladých, na ktorej možno ušetriť tisíce eur.

Prvý krok: zoznamka

Dohodnite si stretnutie vo viacerých bankách, aby ste mohli porovnávať. Osobná návšteva vám pomôže zistiť detaily podmienok. Na internetových stránkach bánk nájdete okrem cenných informácií aj hypokalkulačky, ktoré vám prepočítajú konkrétne možnosti získania úveru. V problematike sa vyznajú aj finanční poradcovia a realitné kancelárie, ktoré vám okrem výberu nehnuteľnosti poradia aj s jej prefinancovaním prostredníctvom hypotéky.

Dlhy bez rizika

Odborníci radia držať sa pravidla, že súčet mesačných splátok všetkých úverových produktov vrátane povoleného prečerpania na bežnom účte, kreditných kariet, spotrebných úverov, stavebného sporenia či lízingu nemá presiahnuť 35 percent z celkového príjmu domácnosti. Napríklad, ak zarábate 800 eur, mesačné splátky by nemali prevýšiť sumu 280 eur. „Ideálne je mať zároveň odloženú finančnú rezervu vo výške minimálne troch mesačných splátok. Túto rezervu oceníte, keď napríklad prídete o prácu alebo budete dlhšie obdobie práceneschopní,“ hovorí Melinda Péková, vedúca oddelenia úverov VÚB banky.

Stabilné splátky

Medzi najčastejšie kritériá pri výbere hypotéky patrí úroková sadzba. Oproti pohyblivej sadzbe, ktorá sa počas splácania môže kedykoľvek zmeniť, ponúka fixovaný úrok stabilnejšie výdavky. Úver si môžete zafixovať na 1, 3, 5 alebo 10 rokov, čo znamená, že počas vybraného obdobia vám banka nebude meniť výšku úroku ani výšku mesačnej splátky. V súčasnosti sú úrokové sadzby historicky najnižšie – už od 3 per- cent, preto sa oplatí zafixovať hypotéku na viac rokov. Výsledný úrok si môžete znížiť aj aktívnym využívaním ďalších služieb a produktov, ktoré banky poskytujú.

Dôležité pravidlá

Hypotekárnym úverom prefinancujete nielen kúpu či stavbu nehnuteľnosti, ale aj zmenu dokončenej stavby, rekonštrukciu alebo kúpu stavebného pozemku. Podmienkou na jeho získanie je založenie nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na území Slovenska, nemusí to však byť tá, na ktorú si požičiavate. Od jej hodnoty sa odvíja výška poskytnutého úveru. Na rozdiel od amerických hypoték, kde niektoré banky prefinancujú až 100 percent z hodnoty založenej nehnuteľnosti, ale pri vyššom úroku, majú klasické hypotéky zo zákona limitovaný strop úveru vo výške 70 percent z hodnoty zabezpečenia. Okrem toho musíte dokladovať účel použitia peňazí do posledného centa.

Koľko musíte zarábať?

Ak máte vek do 35 rokov a váš priemerný hrubý mesačný príjem za uplynulý rok nepresiahol 1 137,50 eura (1,3-násobok priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve za ostatné dva štvrťroky), máte nárok na hypotéku pre mladých. V prípade manželov a partnerov platí dvojnásobná suma a porovnáva sa so spoločným priemerným príjmom. Počas prvých piatich rokov získate úrokovú sadzbu zníženú o 3 percentá – 2 percentá dotuje štát, 1 percento banka. „Vďaka dotovanému úroku ušetríte pri 50-tisícovom úvere so splatnosťou 30 rokov mesačne vyše 80 eur. Za päť rokov je to úspora približne päťtisíc eur,“ dodáva Melinda Péková.

Zvýhodnená, ale obmedzená

Dotovanú hypotéku získate najviac vo výške 50-tisíc eur a zároveň maximálne na sumu zodpovedajúcu 70 percentám z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Napríklad, ak má nehnuteľnosť hodnotu 45-tisíc eur, štátny príspevok získate len na 31 500 eur. Požičať si môžete aj viac, no časť úveru presahujúca niektorú z týchto hraníc sa už bude úročiť štandardne. Aby ste úver mohli dostať, musíte byť vlastníkom nadobudnutej nehnuteľnosti. Výhodou „mladej“ hypotéky je, že počas prvých piatich rokov môžete uhradiť mimoriadne splátky bez poplatku, znížiť si splátky až na polovicu alebo odložiť splátky istiny pri narodení dieťaťa na obdobie 2 rokov.

Nezatajujte problémy

Keď sa dostanete do situácie, že hypotéku nebudete schopné splácať, okamžite o tom informujte banku. Čím skôr tak urobíte, tým máte väčšiu šancu dohodnúť sa na riešení. Banky v takýchto prípadoch väčšinou poskytujú predĺženie lehoty splatnosti úveru (zníži sa mesačná splátka), odklad splátky istiny (platíte len úroky), odklad celej splátky až na pol roka, spojenie nevýhodných úverov do jedného, takzvanú konsolidáciu (zníži sa mesačná splátka), prevod dlhu na inú osobu (možnosť predaja zadlženej nehnuteľnosti) alebo pribratie spoludlžníka k úveru. Riešením môže byť vhodné poistenie, ktoré kryje riziko straty zamestnania, dlhodobej práceneschopnosti, kritických chorôb, trvalej invalidity či smrti.

5 krokov k hypotéke

1. Návšteva pobočky.

2. Podanie žiadosti o úver.

3. Do niekoľkých dní vás bude banka informovať o definitívnom schválení úveru a vyzve vás na podpis zmluvy.

4. Záložné zmluvy, návrh na vklad do katastra a úverovú zmluvu zanesiete na katastrálny úrad, ktorý ich prijatie potvrdí pečiatkou na návrhu na vklad do katastra.

5. Po predložení potvrdeného Návrhu na vklad môžete čerpať financie z hypotéky.

Čo musíte predložiť

  • doklady totožnosti
  • doklad o príjme (potvrdenie od zamestnávateľa, výpisy z účtu) 
  • znalecký posudok, prípadne žiadosť o interné ocenenie v banke
  • kúpnu zmluvu alebo jej návrh (pri čerpaní úveru už musí byť podpísaná) 
  • poistnú zmluvu k zakladanej nehnuteľnosti (poistenie možno uzavrieť aj priamo v banke)

S akými poplatkami počítať

  • vstupný poplatok za vybavenie hypotéky: 0,7 – 0,9 percenta z výšky úveru (banky ho odpúšťajú počas akcií)
  • poplatok za znalecký posudok: od 100 do 400 eur, podľa lokality a typu nehnuteľnosti 
  • výber listín z katastra nehnuteľnosti: 8 eur
  • podanie štandardného vkladu záložného práva na katastri nehnuteľností – 66 eur (zrýchlený 265 eur)

Na stránke www.katasterportal.sk si môžete pred fyzickým podaním návrhu na vklad záložného práva vyplniť elektronický formulár: Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad. Týmto krokom ušetríte 15 eur, poplatok za vklad sa teda zníži na 51 eur. Na katastri spolu s návrhom predložte aj kópiu Oznámenia.