Dnes, keď obdivujeme uličky našich historických miest, si málokedy uvedomíme, koľko krutosti sa v nich odohralo. Stredná Európa nikdy nebola bezpečným prístavom, no najhoršiu dobu zažila v šestnástom storočí.

Časť dnešného Slovenska okupovala Osmanská ríša, vojnový stav a neustály boj o uhorskú korunu spôsobili, že v krajine zavládla anarchia. V nej sa najlepšie darilo rôznym lupičom, zbojníckym skupinám a lúpežným rytierom. Rodiny, vidiac krutosť ktorá sa okolo nich diala, sa k sebe tiež správali viac ako sadisticky.

Ťahali sa za vlasy

Hoci pramene, ktoré by domáce násilie v stredoveku zachytili, sú na detaily skúpe, zrejme sa dialo denne. Podľa historičky Blanky Szeghyovej, ktorá sa tejto téme venovala, tomu nasvedčuje aj niekoľko prípadov, kedy muž  svoju ženu vážne zranil, alebo jej spôsobil zranenia so smrteľným koncom.

Jedným z nich bol Blasio Schubier, ktorý v Bardejove v roku 1564 tak kruto zbil manželku, že takmer zomrela. V tom istom meste si mestská rada si nevedela rady ani s rodinou mešťana Grunwalta, členovia ktorej sa najskôr ťahali za vlasy a potom porúbali sekerami.