Radí Anežka Imrišková, psychiatrička a sexuologička, primárka Psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie

Podľa zistení psychológov a psychiatrov každú desiatu vraždu na Slovensku spácha súčasný či bývalý partner. Niektoré zdroje udávajú, že dokonca každá tretia je smutným dôsledkom partnerských nezhôd a konfliktov. „Motívy vraždy sú osobnostné, sexuálne aj ekonomické,“ konštatuje odborníčka. Obeťou pritom býva až v sedemdesiatich percentách žena – súčasná či bývalá partnerka, manželka či družka. „Obeť vraždy však máva často aspoň čiastočný alebo podstatný podiel viny na vzniku konfliktnej situácie,“ upozorňuje psychiatrička. Príčinou vysokého počtu manželských vrážd je aj ľahká dostupnosť strelných zbraní, benevolentnosť súdov a polície a aj častá medializácia vrážd, čo sa môže vnímať ako jeden zo spôsobov riešenia konfliktov. „Vyhrážanie zabitím patrí do bežného ,folklóru‘ partnerskej komunikácie, aj keď nie vždy je myslené vážne. Nebezpečným signálom sa stáva, ak sa vyhráža psychopatická a agresívna osoba, ktorá už v minulosti spáchala nejaký agresívny čin na blízkej či cudzej osobe,“ konštatuje Anežka Imrišková a odporúča: „Ak sa vám niekto vyhráža, oznámte takýto útok polícii a trvajte na objasnení činu a potrestaní páchateľa.“

Chlapi sú agresívnejší

Mužská agresivita je výraznejšia než ženská a súvisí okrem historickej roly chlapa aj s jeho biologickou, hlavne hormonálnou výbavou, predovšetkým s mužským pohlavným hormónom testosterónom. „Výrazne sa zmenilo spoločenské postavenie žien, majú väčšiu ekonomickú sebestačnosť a sú nezávislé od partnera v mnohých rovinách, čo spôsobuje, že muž stráca klasickú rolu ploditeľa, živiteľa či ochrancu rodiny. Vedie to k určitému stavu neistoty, zmätenosti a extremizácii mužského správania. Dôkazom sú androgénové kreatúry či opačný pól metrosexuálov,“ poukazuje psychiatrička.

Činy, ktoré otriasli verejnosťou

Pred niekoľkými dňami si v Bratislave za bieleho dňa počkal na svoju bývalú manželku Zuzanu (†55) Milan (†57). Keď si vyšla na prechádzku so psom, strelil ju do hlavy. Exmanžel sa najprv dal na útek, no napokon postrelil aj seba. Zomrel krátko po prevoze do nemocnice. l Podľa doterajších zistení polície sa k zabitiu bývalej družky Daniely (†49) pred pár dňami uchýlil aj Anton (†61) z Galanty. Zastrelil ju, potom postrelil aj svojho nevlastného syna Konštantína (31), ktorého, našťastie, iba zranil. Anton napokon obrátil zbraň proti sebe. l Z vraždy priateľky Moniky (†30) z Púchova viní polícia aj Dávida (20). Spáchať ju mal začiatkom marca. l Koncom minulého roka putoval za mreže Peter (33), ktorý loveckým nožom zavraždil priamo v košickom obchodnom centre svoju bývalú priateľku Irenu (†41), ktorá tam pracovala ako predavačka.

Netolerujte násilie

Vraždám často predchádza vyhrážanie, ohrozovanie, obmedzovanie osobnej slobody či týranie a domáce násilie. Zarážajúce je, že na Slovensku je stále vysoká miera tolerancie voči násiliu. Prevláda nebezpečný názor, že „jedna výchovná facka“ je účinnejšia než dobré slovo. Od roku 2002 však tento nebezpečný trend postavil mimo zákona paragraf 208 Trestného zákona, ktorý l Na najbližšej policajnej stanici alebo na telefónnom čísle 158. Takto podáte trestné oznámenie, ktoré je policajt povinný preveriť. Zároveň vám poskytne informácie, kam sa môžete so svojím problémom obrátiť a aké sú vaše práva v trestnom konaní. Jednou z možností je podať návrh na vydanie predbežného opatrenia na súd. Podľa definuje týranie blízkej a zverenej osoby ako trestný čin, ktorý môže byť namierený proti manželke alebo družke, ale aj proti bývalej manželke a bývalej družke. Zároveň bol tento trestný čin zaradený medzi prísnejšie trestané. Za týranie sa však nepovažuje jednorazový konflikt či bitka, ale opakované, dlhotrvajúce psychické alebo fyzické násilie, medzi ktoré patrí aj vyhrážanie zabitím.

Tu vám pomôžu!

Na najbližšej policajnej stanici alebo na telefónnom čísle 158. Takto podáte trestné oznámenie, ktoré je policajt povinný preveriť. Zároveň vám poskytne informácie, kam sa môžete so svojím problémom obrátiť a aké sú vaše práva v trestnom konaní. Jednou z možností je podať návrh na vydanie predbežného opatrenia na súd. Podľa platného zákona môže policajt vykázať násilníka zo spoločnej domácnosti a z jej bezprostredného okolia na 48 hodín. Ďalšie kroky závisia od rozhodnutia súdu. l Existuje aj viacero organizácií, ktoré poskytujú pomoc obetiam domáceho násilia vrátane právnych a sociálnych, napríklad Fenestra, Liga za život bez násilia, Aliancia žien, Brána do života či Alija. l Môžete sa obrátiť aj na miestny úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Čo môže robiť polícia?

Radí Denisa Baloghová, hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR

V Slovenskej republike je prijatá legislatíva, ktorá umožňuje účinnejšie riešiť prípady domáceho násilia, ako to bolo v minulosti. Takýmto opatrením je oprávnenie policajta vykázať násilníka zo spoločného obydlia. V záujme predchádzania tejto trestnej činnosti je dôležitá úzka spolupráca organizácií poskytujúcich pomoc obetiam, s odbormi sociálnych vecí a rodiny, so zdravotníkmi, školami. Nielen preto, aby dokázali účinne riešiť problém v prospech obetí trestných činov, ale i preto, aby pomohli rodinám skôr, ako prerastú v trestný čin. Najdôležitejšie je nebáť sa o problémoch hovoriť. Môže to byť prvý krok k riešeniu.