Susedské spory tvoria viac ako polovicu sťažností, ktoré dostávajú mestské, miestne či obecné úrady. „Počas svojej niekoľkoročnej práce na Referáte predbežnej právnej ochrany som sa stretol s množstvom rôznych spôsobov, ako si susedia dokážu vzájomne strpčovať život,“ konštatuje Augustín Roháček, právnik na Miestnom úrade v Bratislave-Petržalke. Predmetom sporov býva najmä hlučná zábava v čase nočného pokoja, dlhodobé stavebné práce v byte, hluk a vibrácie s tým spojené alebo štekot psa. Niektorým prekáža aj prášenie kobercov z balkóna, posedenia a fajčenie na chodbách paneláka, grilovanie na balkóne, zhromažďovanie odpadkov, zápach, tienenie susedovho pozemku, voľné pobehovanie psov, vylievanie tekutín z okna či balkóna alebo zmetanie vtáčieho trusu z balkóna či parapetov.

Na koho sa obrátiť

Ak patrí aj váš sused medzi „podarených“ spolubývajúcich, môže očakávať, že sa obrátite na správcu vášho bytového domu alebo na políciu, ktorá mu môže dať pokutu. V lepšom prípade ho predvedú pre vysvetlenie správania na oddelenie policajného zboru. Ak hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné zariadenia alebo neustále narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje ich bezpečnosť či porušuje dobré mravy v dome, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu v dome nariadiť dokonca aj predaj jeho bytu.

Byt nie je dom

Nečakajte, že vo svojom panelovom byte budete mať také súkromie a ticho ako v rodinnom dome. To nikdy nedosiahnete. Mali by ste dokázať tolerovať, že v susedstve býva malé dieťa, chorý či starý človek, alebo pracujúci v nočnej službe, a podľa toho sa aj správať. Ak nedokážete strpieť niektoré obmedzenia v pokojnom užívaní bytu, ktoré so sebou prináša život panelákovej komunity, je načase porozmýšľať o zmene bývania. No tiež platí, že ani na vlastnom pozemku a vo vlastnom dome si nemôžete robiť, čo sa vám zapáči. Pokiaľ, samozrejme, nežijete na samote, a teda bez susedov.

Správca, polícia, úrad

Nemá význam mesiace či roky znášať napríklad vyčíňanie rozvádzajúcich sa manželov alebo podguráženého suseda. Pokúste sa najprv o spoločný rozhovor bez zbytočných emócií a s dávkou taktu a diskrétnosti. Ak to nepomáha, obráťte sa najskôr na správcu vašej bytovky. „Aj zo zákona mu vyplýva povinnosť zaujímať sa o to, čo sa deje v dome, ktorý spravuje. Neváhajte kvôli obťažujúcej situácii zavolať aj políciu, štátnu alebo mestskú, najlepšie na čísle 112. Možno správanie susedov trápi viacerých obyvateľov vo vašom dome, spíšte petíciu a doručte ju správcovi aj na miestny úrad,“ odporúča Augustín Roháček.

Tri skutočné prípady

1. Susedia stále vetrajú

Stará pani sa niekoľko rokov sťažovala na svojich susedov, že neustále vetrajú izbu susediacu s jej spálňou. Tvrdila, že z dôvodu neustáleho chladu je jej spálňa neobývateľná. Majiteľ bytu chcel situáciu riešiť zateplením steny v spálni sťažovateľky. Bránila sa tým, že príde o 15 centimetrov z obytnej plochy bytu.

2. Psie výkaly mi tečú z balkóna

Pracovne vyťažená žena nemá čas chodiť von so svojím psom. Ten preto ostáva sám celý deň v byte, no majiteľka mu necháva otvorené dvere na balkón, aby tam mohol vykonať svoju potrebu. Susedom tak pravidelne stekajú po stenách až na balkón psie výkaly. Majiteľka psa odmieta akúkoľvek debatu na túto tému.

3. Škrekot exotickej zveri

Podnikateľ chová vo svojich priestoroch v tesnej blízkosti bytových domov exotické vtáky. Ich prenikavý škrekot sa po sídlisku rozlieha dňom aj nocou. Nechce pochopiť, že takéto živočíchy patria do zoo, a nie na sídlisko. Problém odmieta riešiť.

Desatoro dobrého spolunažívania

1 Pred prenájmom či kúpou domu alebo bytu sa zaujímajte o to, do akého prostredia sa prisťahujete.

2 Rešpektujte právo susedov na súkromie a na nerušené užívanie bytu.

3 Komunikujte spolu a snažte sa vždy najskôr dohodnúť.

4 Nemôžete si navzájom niečo prikazovať, vnucovať či vynucovať.

5 Občas musia obe strany zľaviť zo svojich nárokov a prijať kompromis.

6 Buďte ústretoví, ohľaduplní a tolerantní.

7 Začínajúci spor riešte bez afektu a zbytočných emócií.

8 Od vzniku sporu vytvárajte podmienky na zmierenie.

9 Už na začiatku myslite na možné dôsledky svojho správania.

10 Nenechajte spor zájsť do krajnosti, napríklad na súd.

Ďalší kompetentní

Zápach z bytu, hromadenie odpadkov, znečisťovanie spoločných priestorov, šváby či hlodavce vám pomôže riešiť regionálny úrad verejného zdravotníctva, odbor hygieny.

O zanedbávaných psíkoch a iných zvieratách môžete informovať regionálnu veterinárnu a potravinovú správu alebo napríklad Slobodu zvierat.

O tienení domu či pozemku, vlastníckych sporoch, čiernych stavbách alebo nedodržaní stavebných predpisov upovedomte stavebný úrad, odbor životného prostredia či súdneho znalca z odboru stavebníctva alebo požiadajte o radu geodeta.

Dohodu rozhádaných susedov môže sprostredkovať aj mediátor.

Riešte to s rozumom

„Asi v 70 percentách susedských sporov, ktoré sa dos tanú až k nám, zaberá dohovorenie tomu, kto nar úša pokoj v dome,“ hovorí Augustín Roháček z Referátu predbežnej právnej ochrany v Bratislave-Petržalke. Aj vy preto skôr, než siahne te po tvrdých slovách alebo neadekvátnych činoch, využite na zmiernenie napätej situácie pokojný rozhovor.