Spomínate si na spor dvoch elitných lekárskych tímov, kto bude operovať pätnásťročného Lukáša? Kameňom úrazu bol aj asi dvestopäťdesiat metrov dlhý prevoz medzi klinikami, ktorý mohol ohroziť zdravotný stav chlapca s nádorom na mozgu. „Moja manželka cestovala sanitkou z Bratislavy do Podbrezovej po transplantácii srdca osem hodín! Sedela v aute s inými pacientmi, hoci predtým musela byť v sterilnom prostredí a tri mesiace po operácii k nám pre riziko infekcie nesmela prísť žiadna návšteva,“ podotkne Miroslav Mora. Ako sa darí jeho Janke (33), ktorá s darovaným srdcom žije už takmer päť rokov?