Vedúca sestra z Oddelenia gynekológie a pôrodníctva v levickej nemocnici, Eva Moravská, začala v roku 1971 ako pôrodná asistentka.  Zdravotníctvo nevymenila za inú sféru,  je pre ňu poslaním. Na oddelení ju usmiatu nájdete dodnes, kde naďalej pomáha pri príchode bábätiek na svet.

,,K zdravotníctvu ma priviedol otecko, ktorý mi ako mladučkej žiačke rozprával o tom, že pôrodníctvo je najkrajší odbor v zdravotníctve. Rodí sa v ňom nový život, a to je ten najkrajší pocit na svete,“ hovorí Eva Moravská. 

Na svoj prvý deň v práci nezabudla:  ,,Bol to deň plný očakávania a trochu aj strachu, či ako mladá sestra zvládnem náročnú pozíciu pôrodnej asistentky. Prvý primár, pod vedením, ktorého som začala pracovať, nás nové absolventky viedol hlavne k praktickým zručnostiam. Tie sme potrebovali využívať hlavne na pôrodnej sále."

Eva Moravská z nemocnice Agel Levice prešla na oddelení rôznymi pozíciami. ,,Moja práca sa po desiatky rokov menila. Najprv som pracovala ako pôrodná asistentka na pôrodnej sále, potom staničná na gynekologicko-pôrodníckom oddelení a zároveň inštrumentárka na operačnej sále, toto vykonávam dodnes. Po zrušení okresných nemocníc a odchode okresnej pôrodnej asistentky do dôchodku som sa stala vrchnou sestrou gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia,“ hovorí. 

Zmenami  prešlo podľa nej nielen samotné zdravotníctvo, ale aj oblasť ošetrovateľstva. Sestry sa okrem svojej práce začali venovať ošetrovateľskej dokumentácii a elektronizácii v zdravotníctve, čo do značnej miery ovplyvnilo samostatný ošetrovateľský výkon a čas strávený pri lôžku ženy.

Nikdy neoľutovala

 ,,Vo svojej práci mám najradšej pocit šťastia a radosti, ktorý prežívam spolu s novými rodičmi. Ich úsmev a radosť z novonarodeného dieťatka je najkrajším pocitom aj pre nás všetkých, ktorí sa podieľame pri zrode nového života. Som nesmierne šťastná, že chvíle šťastia a radosti viem s rodičkami prežívať spolu. Žiaľ, občas sú súčasťou našich dní aj smutné chvíle spojené s mamičkami, ktoré zdravotníci nesú tiež veľmi ťažko,“ opisuje Eva Moravská.

,,Ostrieľaná“ zdravotníčka má aj odkaz pre mladých budúcich kolegov, ktorí o tomto povolaní uvažujú alebo už súčasťou zdravotníctva sú. ,,Dnešným mladým zdravotníkom chcem zaželať mnoho trpezlivosti a empatie. Naše zdravotníctvo ich veľmi potrebuje. A ak chceme pomôcť našim pacientom, tak musíme všetci začať od seba, dokázať, že mladá generácia je silná a vie byť užitočná a svoje povolanie nech berú nielen profesionálne, ale ako sa hovorí - nech je aj ich poslaním,“ uzatvára.