V roku 1979 nastúpil na vtedajší Okresný národný výbor v Liptovskom Mikuláši, na odbor sociálnych vecí. „Celú večnosť som pracoval so zdravotne postihnutými, s väzňami, stal som sa sociálny kurátor pre deti a mládež. Vo všetkých týchto skupinách sa prelínali Rómovia. Zaujímalo ma prečo,“ zaspomína si Dušan Plaček (64). V zrelom veku vyštudoval na vysokej škole v Nitre rómsku problematiku a navrhol tiež stratégiu riešenie rómskej problematiky v meste. Dnes na dôchodku vedie občianske združenie Jesko.

„Keď sme riešili drobné krádeže detí, na ktoré sú Rómovia naviazaní a ich chovanie nehodnotili objektívne, necítil som sa príjemne. Rodičia v nich hľadali len to dobré. Nechceli pripustiť, že urobili prehrešok. No napriek problémom, ktoré som s Rómami zažil, som ich stále bral ako ľudí, ktorí patria do spoločnosti,“ pokračuje Dušan, ktorého zaujali dejiny Rómov. Tí v indických mestách žili už tisíc päťsto rokov pred Kristom a patrili k najnižšej zo štyroch tamojších kást.