Krátke videá študentiek a študentov umeleckej Školy dizajnu odkrývajú ich osamotenosť, skepsu, stereotyp, pomaly plynúci čas, spomienky, ale aj túžbu a nádej na návrat k životu, ktorý poznali pred covidom.  

„Chceli sme túto bezprecedentnú situáciu nejako reflektovať a umožniť našim študentkám a študentom vyjadriť to, čo počas izolácie cítia a ako prežívajú svoje bytie. Výstupy ich uvažovania sú aj vzhľadom na prebiehajúce dištančné vzdelávanie, ako inak, digitálne a majú formu desaťsekundových videí. Myslím, že vznikla dôležitá sonda do prežívania celej generácie, ktorú zasiahla pandémia,“ hovorí Dalibor Bača, spoluiniciátor projektu a riaditeľ Centra odborného vzdelávania a prípravy na Škole dizajnu. 

O tom, že mnohí mladí ľudia sa s aktuálnou situáciou vysporadúvajú ťažko, je z ich video výpovedí, jasné. Ich diela nájdete aj na www.covidea.sk.

Ľuboš Lehocký zo Školy dizajnu je presvedčený, že táto reflexia skúseností študentov a študentiek  by mala zaujímať nielen učiteľov, rovesníkov a rodičov, ale aj  "inštitúcie a orgány verejnej moci, ktoré môžu svojimi rozhodnutiami ovplyvňovať pocit, s ktorým mladá generácia ráno vstáva."