Mnohých ľudí na rímskokatolíckej cirkvi zaujíma najmä jedna vec, celibát. S úsmevom to priznáva aj známy kňaz Zbigniew Jan Czendlik, ktorý sa u našich českých susedov stal takpovediac celebritou. Jednak je osobným priateľom Lucie Bílej, sobášil ju, dokonca raz bol jej mužským sprievodom na Českom slávikovi. No hlavne, populárny je aj preto, že je veľmi úprimný a otvorený. Nebráni sa odpovedi na žiadnu otázku. Teda ani na tú, ako sympatický a celkom pekný muž, ktorý len nedávno prekročil päťdesiatku, dokáže dodržať sľub telesnej čistoty.

Milujem ženy, ale...

Ako na to odpovedá? Vtipom. Na fare vraj má na dverách nápis – zobuďte ma iba v prípade požiaru a zrušenia celibátu. A vtipné sú aj jeho odpovede na túto tému do médií: „Milujem ženy, ale som šťastný, že doma žiadnu nemám. Byť v celibáte nie je jedno z prikázaní, je to rozhodnutie cirkvi. Možno raz príde čas, že by pápež zrušil celibát. Ale mal by sa poponáhľať, pretože keď už budem mať osemdesiat, budem stáť v prvom rade s tými, ktorí zdvihnú ruku proti,“ vtipkoval napríklad v českej tlači. Nie je jediný, kto si z háklivej témy dovolí robiť žarty. Jeden z anonymných vtipkárov vznik celibátu vysvetľuje takto: Mních, ktorý dostal za úlohu prepisovať originály starých kníh, zle prečítal v texte slovo celebrovať a napísal celibát. Svoju chybu trpko oplakal, lenže text si už žil svojím životom. Dobrovoľnosť nehrozí To, že celý celibát je vlastne omyl, si však mnohí ľudia myslia naozaj, kňazov nevynímajúc. Žiadajú jeho zrušenie či aspoň dobrovoľnosť.

Tento názor zastával aj slovenský kňaz Milan Lajcha, ktorý ho označil za hnisavú ranu rímskokatolíckej cirkvi. Lenže namiesto toho, aby ho hodnostári vyslyšali, suspendovali ho. Aj v 21. storočí je totiž množstvo veriacich a hodnostárov rímskokatolíckej cirkvi presvedčených, že sľub telesnej čistoty je správny, lebo kňazov, mníšky a mníchov neodvádzal sex od služby Bohu. Možnosť zrušenia celibátu odmietol aj inak pokrokový pápež František. Podľa jeho presvedčenia je kňazský celibát darom pre katolícku cirkev. Jediný ústupok, ktorý vraj prichádza do úvahy, je povoliť vysviacku starších, ženatých mužov v odľahlých komunitách sveta, kde nie je k dispozícii dostatok kňazov. Pápež je tiež proti návrhom, aby sa celibát stal pre kňazov dobrovoľným.

Ženatý Ježiš

Pritom, paradoxne, jedným z mužov, ktorí dodržiavali celibát len na základe svojho osobného presvedčenia, bol Ježiš. V jeho časoch boli kňazi ženatí, len svoj sexuálny život podriaďovali prísnym pravidlám. Cieľom, napríklad, nebola rozkoš, ale plodenie detí. Koniec koncov, aj Ježišovi apoštoli mali manželky. On však telesne nehrešil a zastával názor, že celibát by mali dodržiavať všetci Boží služobníci. Neprikazoval to však ako dogmu. Silu dodržať čistotu tela považoval za Boží dar mužom, ktorý nedostane každý.

Ježiš však mal silu odolať pokušeniu, aj preto veriacich vždy veľmi nahnevajú filmy, ktoré tvrdia opak. Napríklad snímka Martina Scorseseho Posledné pokušenie Ježiša Krista, kde hral Willem Dafoe. Nielenže ako Kristus bol ženatý a mal deti, no nebránil sa ani sexu. Film vyvolal vlnu pobúrených reakcií, protestov a prekliatí. Ešte v roku 2002 bulharská pravoslávna cirkev zakázala uvedenie diela v tamojšej televízii. Dodnes sa film podľa rozhodnutia súdu nesmie premietať v Čile.

Kastrovaní klerici

Aby sme sa však vrátili k Ježišovi v celibáte. On mal silu odolať sexuálnemu pudu, mnohí muži však nie. Riešili to všelijako. V ranom kresťanstve sa napríklad teológ Órigenés z Alexandrie dal vykastrovať, aby sa zbavil žiadostivosti. Ako uviedol, stal sa eunuchom pre Božie kráľovstvo a jeho duch tak získal prevahu nad telom. Mal množstvo nasledovníkov. Kastrovanie však nebolo celkom s kostolným poriadkom, a tak v roku 325 cirkevný koncil zakázal kastrovaným klerikom vykonávať bohoslužbu. Od myšlienky celibátu však rímskokatolícka cirkev neustúpila a v 11. storočí zakázal pápež účasť ženatých kňazov na bohoslužbách. A na celibáte trvá dodnes napriek tomu, že čoraz častejšie vychádzajú najavo škandály o mravnostných deliktoch kňazov. Vrátane tých najvážnejších, keď sa dopúšťajú pedofílie.

Nirvána za celibát

Dnes platí celibát pre mníchov, mníšky a rímskokatolíckych kňazov. Ešte začiatkom minulého storočia ho však v Česku a na Slovensku museli dodržiavali aj učiteľky. Ak sa chceli vydať, museli prestať učiť. Návrh zrušiť zákon, ktorý nútil ženy žiť život starých panien, zrušil československý parlament až roku 1919! Kto však má učiteľky v zuboch, dodnes do nich rýpe, že sú to neukojené staré dievky. Celibát však naozaj dodržiavajú budhisti a hinduisti. Samozrejme, nie všetci. Je to ich osobné rozhodnutie, ktoré je však potrebné na to, aby dosiahli nirvánu.