Konzílium odborníkov radí ako pomôcť ako na Dušičky zamedziť šíreniu nákazy.

-  Počas predĺženého víkendu si nájdite čas na pobyt v prírode a zostávajte iba v kruhu najbližšej rodiny.

-  Do čierneho a bordového okresu cestujte len v nevyhnutných prípadoch.

-  V prípade, že cestovať musíte, preferujte individuálnu dopravu a noste rúško alebo respirátor, zachovajte si odstup od ľudí mimo vašich blízkych a dodržujte hygienu rúk.

Pri pamätníkoch ľudí s pohnutým osudom Popradčan zapaľuje sviečky.
Zdroj: JÁN DZÚR

Vyhýbajte sa cintorínom

-  Stretnutia so širšou rodinou a s priateľmi odložte na obdobie s priaznivejšou epidemickou situáciou.

-  Vyhýbajte sa miestam s vysokou koncentráciou ľudí, vrátane návštevy hrobov počas soboty a nedele, kde sa z dôvodu očakávaného náporu zvyšuje riziko nakazenia.

Buďte predvídaví

Na cestách a najmä v obciach  treba dávať pozor na chodcov, predovšetkým na starších ľudí. „V tmavom oblečení ich dobre nevidieť a  niekedy konajú veľmi skratovo. Pri cintorínoch buďte opatrní pri parkovaní. Nenechávajte si v aute cenné veci, doklady, tašky - to všetko je veľké lákadlo pre zlodejov,“ upozorňuje polícia. Tá počas najbližšieho víkendu posilní hliadky. Na cestách dohliadnu policajti na bezpečnosť premávky, v okolí cintorínov postrážia verejný poriadok...