Po siedmich rokoch žena vstala z vozíka a kráčala, muž po obrne dnes šoféruje auto, na oblohe sa zjavil Kristus! Takéto správy sa šírili nedávno medzi ľuďmi, ktorí chodili do piešťanského Pažitského parčíka v nádeji, že aj ich vylieči istý Maroš (37) s údajne zázračnými schopnosťami. S chorými sa zhovára, hladká ich a na záver objíme. Za mužom ošumelého vzhľadu s dlhou bradou pricestovali mnohí aj zo zahraničia, a bolo medzi nimi hlavne veľa Rómov.

Žena, ktorá bola na vozíku vraj dnes chodí zásluhou Maroša.
Zdroj: PLUS JEDEN DEŇ

Sila psychiky

„Je to niečo medzi nebom a zemou, čo bežný smrteľník ťažko pochopí. Ak ste veriaci, možno by ste to pochopiť dokázali,“ povedala o „liečiteľovi“, ktorý vraj neberie za svoje služby peniaze, jeho matka novinárom z denníka Plus JEDEN DEŇ. Áno, ide hlavne o vieru v zázrak, ktorá je hlavne u chorých prijateľnejšia ako beznádej. Hovorí o tom aj klinický psychológ Mgr. Dušan Kešický PhD., ktorý má skúsenosti aj s hypnózou.

Aká je sila psychiky a placeba u ľudí?

- Psychika a telesné procesy sú prepojené oveľa silnejšie, ako sme schopní pripustiť. Toto prepojenie funguje obojstranne. Zlý stav tela vyvoláva trápenie a trápenie devastuje telo. Ľudia, ktorí trpia v neskoršom veku vážnymi ochoreniami sa v živote oveľa viac trápili psychicky, ako tí, čo žili pokojne. Pokiaľ toto platí, tak platí aj to, že zlepšenie psychického stavu vyvoláva zlepšenie vývoja choroby, alebo jednoducho viac energie do života. Sú známe prípady, keď psychicky zvýšene dráždiví ľudia v nadmernej záťaži upadali do bezvedomia, prestali na chvíľu vidieť, alebo počuť. Následne sa im tieto funkcie vracali. Pokiaľ sa vnútorné napätie premení na telesný pocit, tak často stačí vhodná podporná intervencia slovom, sugesciou, alebo aj  tabletkou bez tzv. účinnej látky - placebom. Tu pomôže viera v to, že tabletka je účinná. Rovnako v niektorých prípadoch pomôže viera, že slovo uznávaného človeka ("liečiteľa"), jeho sugescia, alebo dotyk pomôže. Tomu radi uveríme, lebo dostaneme nádej. Spomínam si na pacienta, ktorý bol liečený na silné bolesti v penise, napriek tomu, že žiadne vyšetrenie nepoukázalo na zmeny, ktoré by tieto bolesti mohli spôsobovať. Až vyšetrenie, ktoré malo "dostatočnú vážnosť" a psychiatrická intervencia ho tejto bolesti zbavili.  

Akému typu ľudí alebo v akej životnej situácii môže pomôcť "liečiteľ"?

- Liečiteľ pomáha predovšetkým ľuďom, ktorí uverili. Takto to poznáme, že viera prináša spasenie. Inak povedané, ak pacient verí lekárovi, psychológovi, výsledky sú oveľa lepšie, ako keď pochybuje. Ide o to, komu chceme uveriť. Liečiteľovi uveria obyčajne ľudia, ktorí stratili vieru v jednoduchšie a prehľadnejšie vedecky podložené formy pomoci. A táto silná viera môže byť psychicky tak významná, že je možné pozorovať zlepšenie stavu, ústup bolesti. Trvalosť zmeny je však otázna a často ide o prechodný stav. Nikdy však zmena nie je v rozpore s mechanizmami fungovania živej prírody. Pokiaľ sa udeje "zázrak", tak s vysokou pravdepodobnosťou ide o mylne ohodnotený počiatočný stav.

Univerzitný profesor odkryl podstatu ZÁZRAKOV, ktoré tvoria alternatívni liečitelia

Dá sa nejako odborne vysvetliť, prečo sa človek pod vplyvom nejakej udalosti, sugescie vypne k extrémnemu výkonu ale potom sa vráti do starých "chorých" koľají? 


- Kolísanie v stave výkonu pod vplyvom psychických faktorov je všeobecne známe. Hovorí sa, že "keď človek chce dokáže aj nemožné". Ak motivovaný človek dokáže prejsť stovky kilometrov v mraze bez jedla, s úrazom, vydržať v extrémnych podmienkach, tak nie je dôvodom pochybovať, že pod vplyvom silnej sugescie, pri kontakte s autoritou "liečiteľom" človek dokáže "nemožné". Otázka je, čo z toho je pravda a čo nadsadenie.

Liečitelia používajú rôzne metódy, čo si myslíte o posielaní liečivej energie na diaľku?

- Je v zásade úplne jedno do akej formy liečiteľ zabalí svoje pôsobenie. V každom z nás je istá miera magického myslenia, tendencie uveriť "zázraku". Niektoré obzvlášť disponované osoby tento stav vyslovene vyhľadávajú. Nezaujíma ich šedivá realita, chcú pestrofarebné zázraky. Toto dráždia ich zmysly a prinášajú im rozkoš. Takže aj pobyt pred televízorom môže zabezpečiť pocity prenikajúceho vlnenia s blahodarnými účinkami.  

Obhajcovia liečiteľov, ktorí "pracujú s energiami" môžu namietať, že veď aj psychiatri používajú napríklad hypnózu. Ako sa líši liečba hypnózou od "liečby" prikladaním rukami a posielaním energie? 

- Liečitelia používajú sugescie, rovnako ako hypnotizér. Obaja smerujú k zmene vedomia. Zvyšujú disponovanosť k sugesciám. Tak ako v hypnóze jej účinok závisí od hypnability, schopnosti "byť hypnotizovaný", aj u liečiteľov nachádzame osoby so zvýšenou disponovanosťou "byť liečený".  Hypnoterapeutické metódy pomáhajú uveriť. Napríklad vo  vlastnú schopnosť zvládnuť problém, nepiť, nefajčiť, neprejedať sa... Rozdiel je asi v etike a sľubovaných cieľoch. Nemôžem hypnózou ovplyvniť, aby začal niekto chodiť, ale určite mu môžem pomôcť aktivizovať energiu a chuť k tomu, aby sa o to ďalej pokúšal, nevzdával sa  a urobil všetko pre to, aby sa ten stav upravil. Toto platí aj o závislostiach, úzkostiach, strachu z ľudí, ale i bolestiach hlavy, nespavosti, pocitoch vyčerpanosti...

Existuje aj názor, že keby sa mali lekári čas venovať pacientom, zhovárať sa a s nimi a venovať sa aj ich duševnému prežívaniu, nevyhľadávali by liečiteľov. Čo si o tom myslíte?

- Lekári žiaľ nemajú čas sa zhovárať. Najväčšia tragédia je, že ani psychiatri sa často nemajú čas zhovárať. Otázka je, či majú na to energiu a chuť, keď musia veľa liečiť.  

Spomínali ste, že pri dobrej  psychologickej intervencii, či už od amatéra - liečiteľa, ktorý dokáže hoci aj podvedome uchopiť to, čo človek potrebuje počuť, aby sa mu uľavilo, alebo od lekára, je vlastne jedno, čo mu pomôže. Ale predsa - kedy je nebezpečné utiekať sa k takejto pomoci?  

- Pri dobrom zameraní sa na psychiku pacienta, ktorá si vyžaduje čas a cit dokáže lekár zázraky. Zázraky podložené vedou, najnovšími poznatkami s minimálnym rizikom napríklad z neliečenia. Občas sa stretávame s liečiteľmi zakazujúcimi liečiť rakovinu a venovať sa len ich metódam. Toto je za hranicou etiky. Pokiaľ však hocikto dokáže poskytnúť dobré slovo a pochopenie človeku, ktorý na to čaká, je úplne jedno, aké má vzdelanie. Preto nemusíme chodiť k zázračným liečiteľom.

VIDEO: Internetom sa šíri šokujúca odvaha študentky. V lietadle dokázala zastaviť...

VIDEO: Doopatrovala dcéru, ktorú jej vzala rakovina. Teraz sa najstaršia slovenská kamionistka opäť chystá za volant