Šrot mieri do Afriky

Obrovské bane na kobalt a koltán, suroviny bez ktorých sa nezaobíde žiaden moderný mobilný telefón, aj teraz ničia Demokratickú republiku Kongo. V nej je až osemdesiat percent celosvetových nálezísk týchto dvoch vzácnych nerastov.

Väčšinu z ich ťažia v priemyselných baniach, ktoré vlastnia zahraničné spoločnosti, zvyšok dolujú v ťažkých a život ohrozujúcich podmienkach Afričania svojpomocne. Viac ako desatinu zo štvrť milióna miestnych baníkov tvoria deti, ktoré nemajú viac ako šesť rokov!“ pokračuje Lesanka Blažencová.

V roku dvetisíc tri pripadal na jedného užívateľa elektroniky jeden tablet, notebook, alebo mobilný telefón. Vlani šesť.
Zdroj: PIXABAY, MIRKA SLIACKA, PIXABAY, JÁN DZÚR, ARCHIV ZEDKO, ARCHIV T.M.

Deväťdesiat percent mladých Európanov, vrátane Slovákov, si svoje smartfóny vymieňa priemerne každý dvanásty mesiac. Ich životnosť je pritom asi šesť rokov. Ak použité telefóny neskončia v oficiálnom odbere elektroodpadu, z Európy ich odvážajú lode.

„Napríklad do africkej Ghany. Agbogbloshie pri meste Akkra  je najväčšou skládkou elektronického odpadu na svete. Na mieste, ktorému hovoria Sodoma, každý rok nezákonne skončí asi 250-tisíc ton počítačov, smartfónov, ale aj klimatizácií. To všetko neodborne rozoberá asi šesť tisíc mužov, žien a detí, mnohé sa nedožijú dospelosti,“ pokračuje Lesanka Blažencová.