Hoci ich sobáš v roku 1866 v talianskej Pise patril k najväčším škandálom 19. storočia v Európe, v manželstve strávili  36 rokov. Keďže Andrášiovci nevestu pre neurodzený pôvod nikdy neprijali, pár sa stránil spoločnosti. Dlhé obdobie života zamilovanej dvojice preto ostáva zahalené rúškom tajomstva. Všetko sa zmenilo až v roku 1902, keď sa z Dionýza stal vdovec a začal budovať akýsi kult svojej nebohej manželky. Na hrade Krásna Hôrka vybudoval pietne múzeum, kde zhromaždil viac ako tisícpäťsto predmetov, ktoré sa spájajú s jej životom.

Krásnohorské Podhradie.
Krásnohorské Podhradie.
Zdroj: JÁN DZÚR

 

Do mauzólea na pár minút

Pretože s Františkou nemohli spočinúť v rodinnej hrobke, gróf pre svoju neurodzenú lásku postavil stavbu, akú dnes obdivuje celé Slovensko, secesné mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí. Obaja sú v ňom pochovaní.Miesto, ktoré patrí k najčastejším cieľom romantických výletov na Slovensku, je za prísnych hygienických opatrení otvorené aj v čase pandémie. Do mauzólea však vstúpite iba s rúškom a môžete v ňom stráviť najviac dvadsať minút. Okrem rúk si budete musieť vydezinfikovať aj obuv. O láske Andrášiovcov sa v čase koronavírusu nedozviete od sprievodcu, budete sa musieť uspokojiť so sprievodným textom.

Krásnohorské Podhradie.
Krásnohorské Podhradie.
Zdroj: JÁN DZÚR

Kontrolovaná voľnosť

Vzťahy za čias aristokracie sa riadili striktnými, dnes možno nepochopiteľnými pravidlami. Rodinám mladých kontes išlo najmä o získanie prvorodeného grófskeho syna, pretože ten dedil väčšinu rodinného majetku. Dôležitú úlohu zohralo aj veno kontesy, slobodnej grófky. Matky dcéram často prízvukovali, že láska je len pre slúžky. „Po ukončení štúdia mali kontesy jeden až dva roky akejsi „kontrolovanej voľnosti“. Zúčastňovali sa spolu s rodičmi na plesoch a báloch, kde si mali získať pozornosť mladých grófov,“ hovorí Judita Krajčiová zo Slovenského národného múzea – Múzea Betliar.

Po prejavoch náklonnosti medzi kontesou a grófom rodičia vyhlásili zásnuby. Po nich prišla na rad manželská zmluva, ktorá riešila najmä majetkové pomery. „Všetko sa v tom lepšom prípade končilo okázalou svadbou. Manželský zväzok bol posvätný, grófske páry ho uzatvárali na celý život. Prípady rozviazania manželstva síce z tých čias nachádzame, ale sú ojedinelé,“ uzatvára Judita Krajčiová.