V lete sme sa stretli s Marekom Vargom (17) a jeho mamou Emíliou Vargovou z Malinova, ktorá dúfala v to, že jej syn bude môcť od septembra chodiť na bežnú strednú školu, keďže ukončil bežnú základnú školu.

Samozrejme, s úľavami, tak zvládol za pomoci asistenta učiteľa všetkých 9.ročníkov.

Náš zákon však hovorí, že deti s intelektovým znevýhodnením môžu dostať iba vysvedčenie, ktoré je ekvivalentom ukončenia 1. stupňa ZŠ. A to je hlavný problém. Podmienkou prijatia na SŠ je ukončená ZŠ, tzv. ISCED2.

Marekova mama argumentovala u kompetentných aj tým, že Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím má prednosť pred našimi zákonmi a Marek by mohol byť príkladom naozajstnej inklúzie, o ktorej sa toľko hovorí. „Vieme, že naše dieťa nezvládne učebné osnovy ako bežné deti, ale chcem, aby dostal šancu získať výučný list a byť užitočným pre spoločnosť, a nielen poberateľ dávok,“ povedala nám.

Čo robí Marek dnes? Na školu sa nedostal, rodina však podala správnu žalobu na zriaďovateľa školy, nechcú sa vzdať.

Našťastie, vo Štvrtku na Ostrove, kde je hipoterapeutické centrum, našli pochopenie a Marek sa tam chodí trikrát do týždňa starať o kone, po čom vždy túžil. „Cíti sa tam dobre, prijatý a dôležitý,“ hovorí jeho mama.