Ochorenie COVID-19 je stále tu, množstvo ľudí s ním zápasí doma. Doktorky Adriana Šimková, Mária Drodová a docent Juraj Šimko vypracovali 9 bodov, podľa ktorých by chorého mal viesť lekár.

Lieky na upokojenie

1. Aj psychika je pri ochorení dôležitá, takže lekár by sa vás mal snažiť hneď na úvod upokojiť. Osemdesiat až deväťdesiat percent infekcií má naozaj len ľahký priebeh. Vystrašení pacienti sa často sťažujú na príznaky, ktoré nezodpovedajú klinickému stavu – dusenie, búšenie srdca či bolesti na hrudníku. Ak máte priveľký strach, lekári odporúčajú aspoň v prvých dňoch liečby, pokiaľ ochorenie neprešlo do horšej fázy, nasadiť ľahké lieky proti úzkosti. Nebráňte sa im.