Palác v Malii je tretí najväčší minojský palác na svete. Leží bokom od hlavnej cesty, štyridsať kilometrov východne od Héraklionu, medzi olivovými hájmi a severným pobrežím ostrova Kréta. Vyrástol okolo roku 1900 pred Kristom v stredominojskom období, niekoľkokrát zanikol a znovu vstal z popola. Nadobro ho pochovalo zemetrasenie po výbuchu sopky na ostrove Santorini okolo roku 1 500 pred Kristom.

Medzi palácom a morom sa rozkladá mesto s nízkou nekropolou s nálezmi pozoruhodných zlatých šperkov. Severozápadne od paláca odkryli monumentálnu hrobovú stavbu Chrýsolakos s dvoma stavebnými fázami.

Pupok sveta

V roku 1901 odštartoval archeologické práce v tejto oblasti Brit D. H. Hogarten. Systematické odkrývanie pôdy sa tu začalo v roku 1915 a francúzski archeológovia v Malii od roku 1921 robia vykopávky dodnes.

Stará Malia.
Zdroj: JÁN DZÚR

Malia je dnes známa ako turistické stredisko, ale len časť výletníkov od mora zamieri do starej časti mesta. Práve v nej uvidia nielen život obyčajných ostrovanov, roztomilé kaviarne, penzióny a bary, ale aj výsledok vojen a prírodných katastrof. Dom, v ktorom v devätnástom storočí žili Kréťania, bol na tom horšie ako slovenský vidiek! A to bola Kréta kedysi pupok sveta!

Chcete vidieť v akom biednom dome žili kedysi Kréťania? Nájdete ho na pod číslom 10