Učiteľka francúzskeho jazyka sa už v mladom veku dostala k zaujímavým skúsenostiam na medzinárodnej úrovni – či už v Rade Európy, Európskej komisii, na pôde UNESCO – a rozhľad i vzdelanie si doplnila na prestížnej univerzite Sorbonne. Nedalo sa preto neopýtať sa, v čom vidí najväčší rozdiel medzi francúzskym a slovenským školstvom?

„Francúzsko sa odlišuje zásadnou vecou, pre nich je vzdelanie najvyššia hodnota. Učiteľov si vážia, snažia sa ich dobre zaplatiť, majú dosť uchádzačov o prácu v školstve, pretože je toto povolanie spoločnosťou veľmi dobre vnímané. Pre Slovákov je, naopak, vzdelanie v pomyslenom hodnotovom rebríčku niekde na štyridsiatom mieste. Učiteľov vnímajú ako skrachovaných ľudí, ktorí nemali inú možnosť práce. Aj toto sú dôvody, prečo sme na tom so školstvom tak zle.“

Súkromné nie sú lepšie

Darina De Jaegher je mamou štyroch detí. Najstarší syn aktuálne končí štúdium na vysokej škole, druhý ho začína a dcéry dvojičky sú v piatom ročníku na základnej škole. Ako veľmi zvažovala výber škôl? „Keďže som robila dvanásť rokov v Štátnom pedagogickom ústave, vedela som reálne porovnať kvalitu jednotlivých škôl. Čo sa týka základných, sú na tom kvalitatívne lepšie štátne školy. Naše výskumy ukazujú, že na štátnych základných školách dosahujú žiaci v priemere vyššiu úroveň kompetencií potrebných pre život v 21.storočí ako napríklad žiaci súkromných škôl,“ odhalila prekvapivý fakt.