Vďaka množstvu krivolakých uličiek a príjemných kaviarní, patrí Banská Štiavnica patrí k najkrajším mestám v strednej Európe. K návštevám zámkov, múzeí, galérií, či banských štôlní do soboty patrila aj atrakcia, s ktorou chcelo kedysi najbohatšie mesto Uhorska opäť dobyť svet. Volá sa Banka lásky a ukrýva milostný príbeh Maríny Pischlovej a Andreja Sládkoviča, ktorý ho opísal v básni s takmer tristo strofami!

Dom, kde kedysi Marína Pischlová žila, si všimli Igor Brossmann a Ján Majsniar a začali uvažovať nad tým, prečo sa Banská Štiavnica osudu dvoch zaľúbencov vyhýba. „Milióny ľudí chodia do Verony, aby sa postavili pod balkón, na ktorom Júlia nikdy nestála. Pretože nikdy nežila. Báseň Marína sa zrodila zo skutočnej lásky Maríny Pischlovej a Andreja Sládkoviča.  Od roku 1846 až dodnes je to najdlhšia ľúbostná báseň sveta,“ prízvukoval pred piatimi rokmi Igor Brossmann.