Vojna pre 301 štvorcových metrov pozemku a 557 štvorcových metrov vodnej plochy! Taká výmera totiž stačí na to, aby už dva roky tlel ostro sledovaný spor medzi bývalou misskou Danielou Kralevich a bratislavskou mestskou časťou Ružinov na čele s jej starostom Martinom Chrenom.

Podnikateľka si na inkriminovanej ploche ešte v roku 2019 postavila „biorezort“, ktorý pozostával z drevených tvárnic, trávneho koberca, črepníkov s kvetmi či ležadiel. Na súkromnú pláž dala navoziť 25 ton bieleho piesku a navláčila tam aj rôzne hračky a nafukovačky tvrdiac, že svoj projekt zamerala na rodiny s deťmi. Stačilo už len vyberať vstupné…

Nechcená pozornosť


Kralevich svojou horúčkovitou aktivitou na Zlatých pieskoch pritiahla aj pozornosť predstaviteľov Ružinova. Nestačili sa čudovať, s akou drzosťou môže niekto stavať bez povolenia, hoci na vlastnom pozemku. Keď mestská časť prvýkrát zdvihla varovný prst, Daniela sa im vysmiala. Opierala sa totiž o tvrdenie, ktoré adresovala aj Šarmu.


„Bioprojekt je postavený na betónových pätkách, ktoré nie sú pevne zabetónované k zemskému povrchu a stavba je hnuteľná bunka, ktorá dokonca nemá prepojenú ani záhradnú terasu. Tvrdíme, že nie sme stavba, ale mobilné zariadenie,“ uviedla na svoju obhajobu.

„Do dnešného dňa som nepochopila, keď my stojíme na pätkách a neďaleké projekty stoja na betónových základových doskách, prečo tie nie sú stavba a my stavbou sme – podľa úradníkov. Opäť je používaný dvojaký meter, a to na projekty, ktoré sa nachádzajú asi sto metrov od seba,“ rozhorčovala sa. To však ešte netušila, čo ju čaká.

Demolácia hodná tornáda


Keď sme v lete 2020 navštívili v Crystal Garden and Beach, ako si Kralevich svoje chyžky honosne nazvala, všade panovala pohoda. Podčiarkol ju štebotavý párik papagájcov vlnkovaných, ktorý sa prekrikoval so šumom vĺn jazera. Pred pár dňami tam však už vládli iné zvuky – zavíjanie motora v buldozéri.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.