Poriadne ju vytrápili! Zdravotné problémy nedávno neobišli ani známu zabávačku Oľgu Feldekovú.

Tá nedávno oslávila osemdesiatku a pri tejto príležitosti sa po dlhšej dobe objavila v spoločnosti. Prítomným neušlo, že v ostatnom čase prišla o kilogramy.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.