Na pár dní sa Zuzana Belohorcová (45) s manželom Vlastom Hájkom (46) zastavili aj v Bratislave a vybrali sa do pohrebníctva. Našťastie, za ich návštevou miesta, na ktoré nikto nechodí s radosťou, nie je žiadna smutná udalosť v rodine. „Boli sme pozdraviť nášho dlhoročného kamaráta Topu, ktorého rodičia vlastnia pohrebnú službu,“ vysvetlila nám Zuzka.

Zuzana sa neštíti žiadnej práce, kamarátovi pomohla odniesť rakvu.
Zdroj: Archív T.S.

Video na ďalšej strane.