Ján Jackuliak sa prvý raz oženil na vysokej škole, nevyšlo to však. Až v druhej manželke, Barbare Henterovej, našiel, ako hovorí, "absolútny oporný bod", kamaráta s veľkým srdcom. Hercova veľká láska, s ktorou má syna Tea, pracuje v nadácii veľkej finančnej inštitúcie a on ju za to obdivuje. "Veľmi premýšľa, veľmi vníma a snaží sa pomáhať. Pritom vie byť aj správne drsná, dokáže si presadiť svoj názor. Je na nej vidieť, že je scestovaná, pochádza z rodiny, kde mali ľudské názory na svet...", povedal nám Ján Jackuliak predčasom. A ako vidí svojho manžela Barbara?

Na otázku Šarmu, aký je Ján Jackuliak otec, odpovedala: „Úplne úžasný. Už som to raz povedala, že keď sa stal otcom, zamilovala som sa doňho druhýkrát. Spoznala som úplne novú stránku jeho osobnosti. Je naozaj fantastický otec. Nášmu synovi venuje všetok voľný čas, ktorý vôbec má, a niekedy je to aj po nočnom natáčaní a po iných náročných pracovných situáciách. A najmä nepoznám veľa prípadov, kde by boli obaja rodičia takí rovnocenní a plnohodnotní v starostlivosti o dieťa."

Môže sa na manžela spoľahnúť? "Náš syn nemá problém so svojím otcom čokoľvek podniknúť. Jankovi dôverujem v tom, že keď ich aj nechám samých, je to rovnaké, ako keby som s Teom bola ja. Je naozaj rovnocenný rodič."

Pokračovanie na nasledujúcej strane.