Joe Biden v 80. rokoch s manželkou Jill.
Joe Biden v 80. rokoch s manželkou Jill.
Zdroj: Bettmann

Nová prvá dáma USA má anglických a talianskych predkov, vyrastala v štáte New Jersey, je najstaršia z piatich sestier. Študovala na troch univerzitách, v 55 rokoch si robila doktorát.