Pohľad na zdravú kosť (vľavo) a chorú kosť (vpravo).
Pohľad na zdravú kosť (vľavo) a chorú kosť (vpravo).
Zdroj: Shutterstock

Keď sa povie vápnik, hneď si predstavíme dôležitosť pevných kostí. Áno, lenže vápnik hrá v našom tele aj mnoho iných úloh.