Kulymu čas pomohol.
Kulymu čas pomohol.
Zdroj: Ján Dzúr, Archiv pluska.sk

A takto vyzerá dnes. Zdá sa, že v jeho prípade bol čas milosrdný.