Elán vo svojich začiatkoch.
Elán vo svojich začiatkoch.
Zdroj: archív

Vašo Patejdl navždy odišiel v sobotu 19. augusta.